Grønn Byggallianse styrker laget
Grønn Byggallianse styrker laget med Camilla S. Gulbrandsen, Håvard Sveahaugen og Sigri Heen. Foto: Grønn Byggallianse
Sist oppdatert: 22-01-2021

Styrker laget for å møte økt etterspørsel

Interessen for å bygge og drifte bærekraftig har økt kraftig i 2020. Nå styrker Grønn Byggallianse laget for å møte den økte etterspørselen. Med seg på laget får de nå Camilla S. Gulbrandsen, Håvard Sveahaugen og Sigri Heen. 

Veksten for Grønn Byggallianse fortsetter. Blant annet fikk vi 62 nye medlemmer i 2020, og antall prosjekter registrert for BREEAM-NOR-sertifisering økte med 26 % fra 2019.

— Når vi vokser, så viser det at etterspørselen etter kunnskap og verktøy for å bygge bærekraftig fortsatt øker. Det er både gledelig og nødvendig. Bygg-, eiendoms- og anleggssektoren har en tøff tid, men holder fortsatt kursen mot en mer bærekraftig fremtid, sier daglig leder Katharina Th. Bramslev, i en melding. 

Økt etterspørsel etter miljøsertifisering av bygg
BREEAM-NOR er Norges mest utbredte verktøy for å miljøsertifisere nybygg og totalrehabiliterte bygg. Det kan også brukes ved mindre rehabiliteringsprosjekter, ved at Grønn Byggallianse tilpasser BREEAM-NOR til prosjektet (Bespoke).

BREEAM-NOR-sertifisering fortsetter å vokse. I 2020 nådde vi et nytt toppnivå i antall bygg som ble registrert for sertifisering, med 82 nye bygg.

Pågangen fra markedet er stor, ikke minst i lys av EUs klassifiseringssystem for bærekraftig finans som rulles ut i løpet av 2021. Mange eiendomsaktører ser på BREEAM-NOR som et godt verktøy for å dokumentere at disse kravene er oppfylt.

For å møte pågangen, har Grønn Byggallianse fått Sigri Heen med på BREEAM-teamet.

Heen har mastergrad i biologi fra NTNU. Hun kommer fra Vedal Entreprenør, der hun blant annet har vært hms-ansvarlig, innkjøper, entrepriseansvarlig/produksjonsleder, miljørådgiver og BREEAM AP.

HRP - Prosjektledelse fra A til Å

—Jeg ser frem til å bidra til å pushe bransjen mot målene om nullutslipp i 2050, ved å sikre en tydelig og relevant BREEAM-NOR-manual, formidle kunnskap på tvers av verdikjeden, og sikre at mål og ambisjoner er praktisk gjennomførbare, sier Heen.

Høsten 2021 kommer neste versjon av BREEAM-NOR, og Grønn Byggallianse jobber nå bredt med markedet om å oppdatere systemet.

Flere vil ta vare på eksisterende bygg
Grønn Byggallianse merker også en økende etterspørsel etter BREEAM In-Use, som er et verktøy for å sertifisere bygg i drift.

De styrker derfor arbeidet med drift av bygg. Blant annet jobber vi for å overta et større ansvar for forvaltningen av BREEAM In-Use i Norge fra BRE, som er den britiske eieren av systemet.

Ny rådgiver for bygg i drift
Håvard Sveahaugen skal koordinere arbeidet med BREEAM In-Use. Sveahaugen er sivilingeniør innen energi og miljø i bygg, og har tidligere jobbet med energieffektivisering innen entreprenør-bransjen.

—Jeg gleder meg over å være på bærekraft-laget og har alltid ønsket å være en del av et lag der jeg kan se utvikling og endringer som et resultat av våre handlinger. Det gir meg ekstra drivkraft å være med på denne bølgen, og jeg ser frem til å være med å påvirke bransjen riktig vei i Grønn Byggallianse, sier han.

I tillegg har vi engasjert Camilla Gulbrandsen fra Evotek til å hjelpe oss. Camilla har master i energi og miljø fra NTNU. Hennes spesialfelt er BREEAM In-Use, energiledelse og optimalisering av energibruk i bygg.

—Jeg har sett fram til å delta i Grønn Byggallianse sitt arbeid for en bærekraftig eiendomssektor gjennom BREEAM In-Use, og samarbeide med det dyktige temaet og medlemsorganisasjonene. Sammen sprer vi kunnskap og erfaringer rundt sertifiseringssystemet, og belyser fordelene ved et slikt system i arbeidet for et bærekraftig og helsefremmende bygg, sier Gulbrandsen.