Forenkler integrering av BREEAM bygge- og enteprisekontrakter.
– Vi vil gjøre det enklere å ivareta miljøkvaliteter i prosjekter, sier Anders Nohre Walldén fra Grønn Byggallianse. Foto: Finn Ståle Felberg
Sist oppdatert: 27-01-2021

Lager veileder for BREEAM-kontrakter i byggeprosjekter

Bygg- og eiendomssektoren står midt i det grønne skiftet, nå ønsker Grønn Byggallianse å gjøre integrering av BREEAM i bygge- og enteprisekontrakter enklere. 

Med bistand fra advokatfirmaet Arntzen de Besche, skal Grønn Byggallianse lage en veileder for å implementere BREEAM i bygge- og entreprisekontrakter. – Vi vil gjøre det enklere å ivareta miljøkvaliteter i prosjekter, sier Anders Nohre Walldén fra Grønn Byggallianse, i en melding. 

Arntzen de Besche og Grønn Byggallianse ønsker å være pådrivere i det grønne skiftet. Derfor er vi stolte over å ha inngått et samarbeid for å oppnå bedre implementering, oppfølging og gjennomføring av miljøsertifiseringssystemet BREEAM-NOR i entrepriseprosjekter.

Øst-Tek Østlandske Byggeteknikk AS er et uavhengig, rådgivende ingeniørfirma lokalisert på Gjøvik.

Grønn Byggalliansesitt arbeid er viktigere enn noensinne og vi er glade for å bistå med vår juridiske kompetanse, sier Knud Jacob Knudsen i Arntzen de Besche.

– Bygg- og eiendomssektoren står midt i en grønn omstilling. Grønn Byggallianse sitt arbeid er viktigere enn noensinne, og vi er glade for å bistå med vår juridiske kompetanse, sier Knud Jacob Knudsen i Arntzen de Besche.

Bygg- og anleggsnæringen er en viktig bidragsyter for å oppnå en bærekraftig utvikling i samfunnet. Bygg og eiendom kalles ofte 40 %-næringen, fordi bygg bruker 40 % av energien i samfunnet og 40 % av materialressursene. 

Globalt står næringen også bak hele 40 % av de totale klimagassutslippene. BREEAM-NOR er et viktig verktøy for å begrense disse negative klimavirkningene og for å oppnå gode miljøkvaliteter.

– Mange syns det er utfordrende å integrere BREEAM godt i bygge- og enteprisekontrakter. Det går utover miljøkvalitetene i prosjektet, og det vil vi gjøre noe med, sier Anders Nohre-Walldén i Grønn Byggallianse.