Thon Eiendom Godt posisjonert for videre lønnsom vekst i tiden fremover,
I Bernt Ankers gate 6 bygges utleieboliger og næringslokaler på gateplan. Illustrasjon: AART Architects
Sist oppdatert: 13-08-2021

Godt posisjonert for videre lønnsomhet og vekst

– På bakgrunn av at en stadig større andel av befolkningen blir vaksinert, forventes veksten i norsk økonomi å øke utover høsten på tross av usikkerhet knyttet til nye virusmutasjoner, sier konserndirektør for finans, Arne B. Sperre.

Olav Thon Eiendomsselskap hadde en god finansiell utvikling også i 2. kvartal melder om et resultat før skatt ble 503 millioner kroner.

Olav Thon Eiendomsselskap har en solid finansiell posisjon, og er godt posisjonert for videre lønnsom vekst i tiden fremover, sier Sperre.

Resultatet før skatter, verdiendringer og valutaeffekter utgjorde 525 millioner i 2. kvartal og totalt 1.025 millioner kroner i 1. halvår.

– Olav Thon Eiendomsselskap har lagt bak seg et godt 2. kvartal på tross av delvis stengte kjøpesentre i april og deler av mai, sier konserndirektør for finans, Arne B. Sperre.

– Med konsernets gode operative utvikling og solide finansielle stilling som bakteppe, har styret nå besluttet å dele ut et utbytte for 2020 med 5 kroner per aksje, sier Sperre.

Indian Bygg AS - Gjerdrumsvei 10 Studentboliger

Økt butikkomsetning på kjøpesentrene
Olav Thon Eiendomsselskap er Norges største kjøpesenteraktør med en solid markedsposisjon.

Olav Thon Eiendomsselskap har 60 hel- og deleide kjøpesentre i Norge og Sverige, og forvalter i tillegg 15 sentre for eksterne eiere. I kjøpesenterporteføljen inngår både Norges største kjøpesenter, målt etter omsetning; Lagunen Storsenter i Bergen og totalt 6 av Norges 7 største kjøpesentre.

I 2. kvartal var butikkomsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet 12,8 milliarder kroner - en økning på 3,3 % fra 2. kvartal i 2020.

I 1. halvår sett under ett var omsetningen 23,8 milliarder kroner.

– Butikkomsetningen i 1. halvår var 4,4 % høyere enn i fjor, på tross av at flere kjøpesentrene var delvis stengt i lengre perioder som følge av lokale smitteverntiltak.

– Alt i alt viser omsetningstallene at kundene kom tilbake til kjøpesentrene da butikkene og spisestedene fikk lov til åpne igjen, og at kjøpesentrene fortsatt er populære møteplasser for varehandel, servering og opplevelser, sier Sperre.

Næringseiendom
Næringseiendommer består av både sentrale kontoreiendommer og boliger for utleie, for det meste i Oslo-området, og utgjør nå ca. 25 % av konsernets samlede eiendomsverdier.

Byggern - Vi gjør det enkelt å være proff

Investeringer og eiendomsprosjekter
Konsernets tall for netto investeringer i 1. halvår var 141 millioner kroner, og er sterkt påvirket av at konsernet solgte en tomt ved Lysaker stasjon i Bærum kommune, og et kjøpesenter utenfor Helsingborg i Sverige.

Konsernets største pågående prosjekter er oppføring av to logistikkbygg på Gardermoen – på totalt 46.000 kvadratmeter, som ferdigstilles i 2022.

I tillegg oppføres det totalt 68 utleieboliger i Oslo sentrum og Oslo øst på eiendommene Arnljot Gellines vei 1 og Bernt Ankers gate 6. Prosjektene ferdigstilles henholdsvis i 2021 og 2022.

Les hele rapporten her