Forlenger samarbeidet på verket
Höegh Eiendoms prosjektleder Moss Guro Varvin Hjelseng (f.v.) og prosjektdirektør Atle Sundby, ØMF Asker Entreprenørs regionleder Bjørn Sikkeland og prosjektleder Jørn Gaarder Lie. Foto: Höegh Eiendom
Sist oppdatert: 18-03-2022

Forlenger samarbeidet til neste prosjekt

Höegh Eiendom signerer kontrakt med Ø.M Fjeld Asker Entreprenør om byggingen av Verket Brygge II og Verksplassen i Moss.

– Vi har hatt et svært godt samarbeid med ØMF Asker Entreprenør så langt på Verket Brygge I og Papirhuset.

-Dialogen har vært god og tett hele veien, og vi synes det er både hyggelig og helt naturlig å forlenge samarbeidet med en ny totalentreprise-kontrakt, sier prosjektleder Guro Varvin Hjelseng i Höegh Eiendom, i en melding. 

Denne uken signerte Höegh Eiendom og ØMF Asker Entreprenør kontrakt om utbyggingen av Verket Brygge II og Verksplassen – Höegh Eiendoms prestisjeprosjekt i Moss. Kontrakten har en verdi på 400 millioner kroner.

Prosjektet består av 71 leiligheter fordelt på 5750 kvadratmeter, og tre næringslokaler på til sammen 800 kvadratmeter. Leilighetene er allerede i ferd med å bli utsolgt, og har slått alle salgsrekorder i området.

Verksplassen blir torget som knytter Verket Brygge I og II sammen, og gjør sjøfronten på Verket enda mer tilgjengelig for offentligheten.

– Kompetansen Asker Entreprenør har opparbeidet seg fra disse prosjektene er nyttig for oss å ha med inn i Verket Brygge II. Vi tror det gir oss en rekke fordeler – blant annet med kjennskapen de har til området og tomtenes utfordringer.

-Vi er en involvert byggherre og sammen med Asker Entreprenør har vi fått muligheten til å lære mye underveis, samt å gjøre noen justeringer når vi nå fortsetter det gode samarbeidet inn i neste byggetrinn, sier Hjelseng.

HAKI Stilas

Det nye Aker Brygge

Når Verket Brygge II står ferdig om to år, er det allerede etablert et rikt servicetilbud til lokalbefolkningen, havnepromenade og bystrand. Målet har vært å knytte Moss sentrum tettere på sjøen, og gi byen en aktiv og attraktiv sjøfront.

– Det er inspirerende å være med på denne viktige utviklingen av Moss. Höegh Eiendom er en profesjonell og seriøs byggherre, og vi er glade for at de ønsker å forvandle denne praktfulle eiendommen til en bydel med en rekke gode kvaliteter.

-Arbeidet med det første store byggetrinnet pågår for fullt, og folk kan med egne øyne se hvordan det gamle fabrikkområdet dag for dag transformeres til et smykke, sier Bjørn Sikkeland, regionleder i ØMF Asker Entreprenør, region Østfold/Follo.

Om ett år står hotellet, den nye byparken og deler av havnepromenaden ferdig. Sikkeland tror Verket Brygge vil gjøre Moss sentrum til et enda mer attraktivt område for både beboere og besøkende.

– Med ny sjøfront, småbåthavn, flott havnepromenade og en rekke serveringssteder skal Moss ta tilbake sjøen. Oslo har sin Aker Brygge.

-Det vi nå er i ferd med å bygge her i Moss, står ikke noe tilbake for det som finnes i andre sjønære byer, avslutter Sikkeland.