Fasadgruppen etablerer seg i Stavanger gjennom to nye oppkjøp
-Vi fortsetter å vokse i Norge, og gjennom disse to oppkjøpene har vi et godt utgangspunkt å bygge videre på i Stavanger og omegn. Fasadgrupen er fra før av sterkt representert i Oslo, sier Pål Warolin, adm.dir. og konsernsjef i Fasadgruppen.Gry Pedersen. Foto: Fasadgrupen

Fasadgruppen etablerer seg i Stavanger gjennom to nye oppkjøp

Fasadgruppen fortsetter å ekspandere i Norge og etablerer seg i Stavanger gjennom oppkjøp av de to selskapene RSM Fasade AS («RSM») og Rogaland Blikk AS («RB»).

RSM ble etablert i 1999 og er et av de største fasadeselskapene på Vestlandet med en sterk markedsposisjon i og rundt Stavanger. Selskapet har spesialisert seg på renoveringsprosjekter med kompetanse innen muring, pussing og maling. RSM har 19 heltidsansatte og omsatte for 49 millioner kroner i 2020.

RB ble etablert i 2017 og deler lokaler med RSM. Virksomheten fokuserer på installasjon av fasadepaneler, tak og blikkarbeid innen både nybygg og renovering. RB har 10 heltidsansatte og omsatte for 18 millioner kroner i 2020.

Profilco AS - Rekkverk i Aluminium

-Vi fortsetter å vokse i Norge, og gjennom disse to oppkjøpene har vi et godt utgangspunkt å bygge videre på i Stavanger og omegn. Fasadgrupen er fra før av sterkt representert i Oslo.

-Dermed blir RSM og RB et utmerket supplement som setter oss på kartet vest i landet og styrker våre markedsandeler på det norske markedet generelt», sier Pål Warolin, adm.dir. og konsernsjef i Fasadgruppen, i en melding. 

-Vi har med interesse fulgt Fasadgruppens etablering i Norge og gleder oss nå over å få være med og bygge ut virksomheten også på Vestlandet.

-RSM og RB har begge sterke lokale markedsposisjoner i Stavanger, og vi ser frem til å starte samarbeidet og dele beste praksis med våre kolleger i Fasadgruppen», sier Yngve Kvia, adm.dir. for RSM.

Fasadgruppen finansierer oppkjøpet av samtlige aksjer i RSM og RB med tilgjengelige kredittfasiliteter og egne kontanter. Selgerne har forpliktet seg til å reinvestere en del av kjøpesummen ved å kjøpe eksisterende aksjer i Fasadgruppen for et beløp tilsvarende 10,8 MNOK innen tre måneder.

Aksjene som kjøpes gjennom reinvesteringen er gjenstand for et salgsforbud (såkalt lock up-forpliktelse) til 12. mai 2022. Fullføringen av oppkjøpet er ikke underlagt noen vilkår for gjennomføring, og både RSM og RB blir derfor umiddelbart en del av Fasadgruppen.