Troll arkitekter AS og Olav Solberg AS
Olav Solberg AS, Comfort AS og Nyvold Installasjon AS flytter alle til det nye håndverkssenteret som er tegnet av Troll Arkitekter. Totalt administrere de tre selskapene ca 80 arbeidsplasser i Oppdal. Ill: Troll Arkitekter. 
Sist oppdatert: 30-04-2021

Dyrker stolte håndverkstradisjoner i Oppdal

Nå er det klart for å bygge nytt administrasjonsbygg i Oppdal med en prisramme på 50 millioner kroner. Bygget blir et samlingspunkt for 3 aktører med lang fartstid lokalt.

Olav Solberg AS, Comfort AS og Nyvold Installasjon AS flytter sammen i håndverkssenteret og vil administrere cirka 80 arbeidsplasser i Oppdal.

-Vi vil fortsette å dyrke stolte håndverkstradisjoner i Oppdal og ser fram til nye lokaler med økt kapasitet til flere mennesker. Vi er ekstra stolte av at bygget skal reises av lokale entreprenører, sier Olav Tande Solberg i Olav Solberg AS, i en melding. 

Byggern - Vi gjør det enkelt å være proff

Bygget er tegnet av Troll arkitekter AS og Olav Solberg AS er totalentreprenør for prosjektet. Oppdal maskinkompani AS har gravingen, Comfort AS har sanitær,  Nyvold installasjon AS har elektroinstallasjoner og Urd klima AS står for ventilasjon.

-Bygget skal være ferdig i mai 2022 og vi gleder oss til å flytte inn i nye lokaler.

Den store interessen for samling, restaurering og bevaring av gamle hus startet for Olav Solberg allerede tidlig i oppveksten da familiestedet Viungen ble skapt.

Rundt far og brødre vokste det opp en samling vakre gamle hus. Far Olav Solberg reddet disse gamle husene fra forfall gjennom fagmessig restaurering. Et lærerikt fellesprosjekt og begynnelsen på et livslangt virke med gamle hus.

I dag arbeider firma med restaurering og rehabilitering av gamle hus, men hovedtyngden av våre prosjekter er oppføring av nybygg som driftsbygninger, industribygg, hytter og mindre bygg som garasjer og lignende.