Bærekraft i elektrobransjen
Rapporten Bærekraft i elektrobransjen gir bedriftene konkrete råd til hvordan de kan gjøre bærekraft til god forretning. Ill: Nelfo
Sist oppdatert: 08-11-2022

Ny rapport: Bærekraft i elektrobransjen

Hvordan står det til med bærekraftsarbeidet blant Nelfos medlemsbedrifter og hvordan kan elektrobransjen bidra til at vi når klimamålene?

Rapporten Bærekraft i elektrobransjen gir bedriftene konkrete råd til hvordan de kan gjøre bærekraft til god forretning.    

For mange bedrifter vil bærekraft i tiden fremover gå fra å være en sideaktivitet, til å bli et sentralt tema innen drift, innkjøp, salg og utvikling.

Energiomstilling og elektrifisering er noen av de viktigste virkemidlene for å nå klimamålene.

Nelfos medlemsbedrifter har mulighet til å spille en nøkkelrolle i omstillingen til et fornybart samfunn, både ved å lede an nyutviklingen, men også å være en kompetent part som utfører tiltak.

Les hele rapporten Bærekraft i elektrobransjen.

Norsk Byggebransje er tilstede på NELFOs årskonferanse på Bristol hotell i Oslo.

Bærekraft står på dagsorden og vi blir minnet om at Gro Harlem Brundtland pratet om bærekraft allerede for 40 års siden, men hvor langt har egentlig bransjen kommet? 

Rapporten Bærekraft i elektrobransjen ble lansert under konferansens første del og det er grunn til å glede seg. Bransjen har kommet lengre enn mange kanskje tror. 

Selv om pandemi, krig og uroligheter preger verden ligger det en positiv nerve i lokalet. Elektrobransjen vil være en del av løsningen og jobbe for at vi ikke miste fokus på det grønne skiftet.