AF Gruppen har inngått endelig avtale om kjøp av 80 prosent av aksjene i Stenseth & RS Holding (Stenseth & RS). De resterende 20 prosent av aksjene i Stenseth & RS vil fremdeles være eid av ansatte i selskapet.
Fra venstre: Geir Flåta, Petter Kveil, Geir Stenseth, Sissel Nygaard, Sigbjørn Fimland og Sverre Hærem. Foto: AF Gruppen 
Sist oppdatert: 25-03-2022

Oppkjøp av Stenseth & RS gjennomført 

AF Gruppen har inngått endelig avtale om kjøp av 80 prosent av aksjene i Stenseth & RS Holding (Stenseth & RS).

De resterende 20 prosent av aksjene i Stenseth & RS vil fremdeles være eid av ansatte i selskapet.

– AF Gruppen jobber kontinuerlig med å styrke egen fagkompetanse og vi er svært fornøyde med å få Stenseth og RS med på laget.

-Selskapet har levert gode prestasjoner over tid og har en kultur og et verdigrunnlag som sammenfaller med AF Gruppens.

-Oppkjøpet er i tråd med vår strategi om å vokse lønnsomt og vil ytterligere styrke vår posisjon innen betongarbeider, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen, i en melding. 

Stenseth & RS består av driftsselskapene Stenseth & RS Entreprenør som ble etablert i 2002 i tillegg til Stenseth & RS Anlegg og Stenseth & RS Ressurs som ble etablert i 2017.

Profilco AS - Rekkverk i Aluminium

Selskapet er en veldrevet betongentreprenør med god historikk med totalt 300 ansatte.

Selskapet tilbyr ulike betongarbeider innen bygg- og anleggssektoren; forskaling, armering, utstøping av alle typer betongarbeider. I tillegg er selskapet ledende på utstøping og overflatebehandling av gulv. 

Selskapsverdi (Enterprise Value) for 100 prosent av Stenseth & RS Holding er vurdert til MNOK 220 på gjeldfri basis.

Oppgjøret for 80 prosent av aksjene vil bestå av aksjer i AF Gruppen ASA tilsvarende MNOK 40 og kontanter. Deler av kontantoppgjøret vil bli gitt som en selgerkreditt frem til 2025.

Det er avtalt garantier for oppnåelse av fremtidige resultatmål.

Kontantbeløpene som betales som ledd i vederlaget finansieres fra AF Gruppens eksisterende likviditetsbeholdning.  

Intensjonsvatalen ble offentliggjort i børsmelding 8. desember 2021.