Rekordmange nordmenn tror på høyere boligpriser det neste året, sier sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i NBBL
Rekordmange nordmenn tror på høyere boligpriser det neste året, sier sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i NBBL. Foto: Nadia Frantsen
Sist oppdatert: 23-03-2021

65 prosent tror boligprisene vil stige

Det norske boligmarkedet er brennhett og situasjonen ser ikke ut til å bedre seg snarlig. I en fersk undersøkelse svarer hele 65 prosent av de spurte, at de tror prisene vil fortsette å stige.

Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL, mener situasjonen er kritisk, men tror økt rente på kort sikt kan kjøle ned markedet, om man på lang sikt lykkes øke boligbyggingen i pressområder. 

Bare seks prosent tror på fall i prisen
Blant de 1.000 spurte i undersøkelsen tror hele 65 prosent på stigende boligpriser det neste året. Den høyeste andelen siden NBBL startet målingene i mars 2018. Kun seks prosent tror på fallende priser. Resterende respondenter tror enten på uendrede boligpriser eller har ingen formening.

65 prosent tror boligprisene vil øke i året som kommer
Boligmarkedsbarometeret mars 2021 Spørsmål 1. Kilde: NBBL og Opinion AS

72 prosent tror på høyere boliglånsrente
Bedrede makroutsikter og kraftig boligprisvekst forventes imidlertid å få konsekvenser for boliglånsrenten. Andelen som forventer høyere boliglånsrente det neste året har økt fra 51 til 72 prosent den siste måneden.

En så stor endring i renteutsiktene trumfer oppgangen i boligprisforventningene og er nok til at Boligmarkedsbarometeret faller fra 22,1 i februar til 17,0 i mars. Nivået er fortsatt høyt, men allikevel det laveste
på 10 måneder.

Forventer  høyre boligrente
Boligmarkedsbarometeret mars 2021 Spørsmål 2. Kilde: NBBL og Opinion AS

5 prosent frykter å miste jobben
Den høye temperaturen i boligmarkedet understøttes av at folk flest opplever høy grad av inntekt-/jobbsikkerhet. Kun fem prosent av respondentene oppgir at de frykter å miste jobben det neste året, rett under det historiske snittet på seks prosent.

Fem prosent av de spurte frykter å miste jobben
Boligmarkedsbarometeret mars 2021 Spørsmål 3. Kilde: NBBL og Opinion AS

– Det er fornuftig av Norges Bank og signalisere raskere renteoppgang. Renten er «atomknappen» i boligmarkedet og strammere kreditt er den mest effektive måten å dempe presset på kort sikt.

-Samtidig må politikere og boligbyggere gå sammen for å få fart på tilbudssiden i pressområder, sier Frengstad Bjerknes, i en melding. 

Om boligmarkedsbarometeret:
Undersøkelsen er gjennomført for NBBL av Opinion AS på et landsrepresentativt utvalg 18 år+, med 1.000 respondenter. Data er vektet på kjønn, alder og geografi for å gjenspeile sammensetningen i befolkningen.

Resultatene på de tre enkeltspørsmålene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4-3,1 prosentpoeng. Målingen er gjennomført i perioden 12.- 18. januar. Samme spørsmålsbatteri stilles hver måned.