Fra 1. juli 2023 gjelder nye regler i byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift for mikrohus som skal brukes til helårsbolig. Ill: Direktoratet for byggkvalitet
Sist oppdatert: 15-01-2024 Pressemelding - Mikrohus

Nye regler for oppføring av mikrohus

Fra 1. juli 2023 gjelder nye regler for oppføring av mikrohus som skal brukes til helårsbolig.

Slike boliger må være frittliggende, ikke større enn 30 m² BRA, ha kun én boenhet, én etasje uten kjeller og ikke være høyere enn 4,5 m over bakken.

- Personlig mener at både miljø og bærekraft er sentrale faktorer man bør fokusere på når man bestemmer seg for et hustype. Bente Wethal, Daglig leder X.bo.

Les også: Regler for mikrohus som helårsbolig

For mikrohus gjelder:

  • Du kan søke om tillatelse og bygge mikrohuset selv. Det vil si at du ikke trenger å bruke ansvarlige foretak.
  • Færre byggtekniske krav og enklere krav i byggesaksforskriften. Du kan lese mer om forenklingene i artikkelen Regler for mikrohus til boligformål.
  • Bestemmelsene i plan- og bygningsloven gjelder fortsatt. Mikrohuset må ha tilfredsstillende renovasjonsløsning, atkomst, parkering og løsning for vann og avløp. Også reglene om sikker byggegrunn, avstand til nabogrense og visuelle kvaliteter gjelder for mikrohus.
Fiskarhedenvillan - Minihus og småhus

Veiviseren for mikrohus hjelper deg med å finne ut:

  • Om et mikrohus er omfattet av forenklingene​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
  • Om det er mulig å plassere mikrohuset der du ønsker
  • Om du kan søke selv
     

Fikk du med deg: Ofte stilte spørsmål om Minihus 

Start nå og fullfør senere

​​​​​​​Er det noen spørsmål du er usikker på underveis? Du kan ta en pause og fortsette senere. Nettleseren husker hvor du var.

Ta veiviseren for å finne ut hvilke regler som gjelder for mikrohuset du har lyst å bygge.