Nullpunktsmålingen er gjort blant et utvalg kommuner og produsenter av mikrohus. Rapporten er laget av Menon Economics, på oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet. Foto: MINI SUITES BY FISKARHEDENVILLAN
Sist oppdatert: 01-03-2024 Pressemelding 

Nullpunktsmåling om nye regler for mikrohus

Nye regler for små, frittliggende boliger trådte i kraft 1. juli 2023. Regelendringene innebar forenklinger i TEK17 og SAK10 for å gjøre det enklere å oppføre mikrohus.

Nå er den første rapporten i følgeevalueringen klar.

Rapporten har hatt som formål å etablere et nullpunkt som man kan sammenligne med senere.

Nullpunktsmålingen er gjort blant et utvalg kommuner og produsenter av mikrohus. Rapporten er laget av Menon Economics, på oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet.

Les også: Regler for mikrohus som helårsbolig

Tilpasning til skiftende boligpreferanser og et økende fokus på bærekraftig levevis har gitt opphav til en voksende interesse for mikrohus i Norge.
De nye reglene for mikrohus i Norge er ment å gjøre det langt enklere å etablere mikrohus også for bruk som helårsbolig. Foto: Unsplash

Økende interesse i nisjemarked

Målingen viser at markedet for mikrohus er et nisjemarked. Kommunene foreløpig mottar foreløpig få søknader, men ser imidlertid en økende interesse for mikrohus. Enkelte har fått flere henvendelser om mikrohus.

Foreløpig er det få leverandører i markedet. Menon anslår at de fire største leverandørene i markedet utgjør omtrent 85 prosent av det totale markedet.

Fikk du med deg: Hvordan er hverdagen i et minihus?

Den største produsenten selger mellom 30 og 40 mikrohus i året. Flere av produsentene forventer at antallet leverandører i markedet vil øke de neste årene.

Delte meninger om forenklingene

Flere kommuner hevder at det er usikkerhet blant brukerne om forståelsen og tolkningen av regelendringene.

Enkelte mener at det har blitt vesentlig enklere å oppføre mikrohus, mens andre mener regelverket kunne vært enda enklere og at brukerne er mer usikre enn tidligere.

Dette kan skyldes at brukerne har lite kunnskap om mikrohus og byggesøknader generelt. I så fall er det sannsynlig at forståelsen vil bli bedre over tid, foreslår Menon.

Les hele rapporten: Følgeevaluering av mikrohus. Nullpunktsmåling. Menon Economics 2023