Previous
Next
Renoveringen omfatter ny etterisolert fasade, nye vindu, ny taktekking, samt en del oppgraderinger innomhus. Noe av arealet blir endret, slik at det blir bedre kapasitet for ansatte og for SFO, samt at det er funnet plass til et nytt treverksted. Foto: Consto Midt Norge, Prosjektsjef Bjørnar Gundersen
Sist oppdatert: 07-07-2021

Sylte Skole

– Det nye bygget vil ta i mot elver på mellomtrinnet fra Malme skole, og hele barnetrinnet for skolekretsen samles nå i ett bygg.

– Skolestrukturen for Malme og Sylte skolekrets ble vedtatt allerede i 2010. Med bakgrunn i kommunens økonomi, har det tatt lang tid å få realisere dette prosjektet.

-Sylte skole har tidligere hatt elever fra 1.-4. trinn, men utbyggingen gjør at alle elevene fra 1.-7. trinn samles i ett skolebygg, forteller Kim Atle Kvalvåg, prosjektleder skoleutbygging i Hustadvika kommune.

– Dette gir mange pedagogiske fordeler, samt at ansatte nå blir samlet på samme sted hele tiden. Foreldrene er nok tilfredse med at en kan se tilbake på diskusjoner rundt skolestruktur, og at en nå kan ta i bruk et flott og moderne skolebygg, legger han til.

Renoveringen omfatter ny etterisolert fasade, nye vindu, ny taktekking, samt en del oppgraderinger innomhus. Noe av arealet blir endret, slik at det blir bedre kapasitet for ansatte og for SFO, samt at det er funnet plass til et nytt treverksted.

Norconsult - Sylta Skole
Nordic Door AS - Sylte Skole

Nybygget får arealer til mellomtrinnet, og inneholder klasserom, rom for mat og helse, grupperom og et flott trinnareal med plassbygd amfi og arbeidsnisjer.

– I tillegg har vi fått til en idrettshall på 15*24 meter. Nytt og gammelt bygg knyttes sammen av et mellombygg med en løfteplattform for universell utforming. Hele skolen vil være over ett plan, sier Kvalvåg.

Lavenergibygg
Hustadvika  kommune, tidligere Fræna kommune, har hatt fokus på valg av klimavennlige materialer, og Sylte skole er en av tre massivtrebygg.

– Vi har deltatt i et nettverk for bruk av tre i offentlige bygg, og har høstet erfaringer fra andre i bruk av tre. Bygget kvalifiserer for et lavenergibygg, og tiltak i gammelt bygg vil ha god effekt på energibruken i bygget, forklarer prosjektlederen.

Han påpeker at det å bygge i pandemitider egentlig har gått veldig bra, og de har ingen fremdriftskonsekvenser relatert til covid-19.

– Møtene har i stor grad blitt gjennomført digitalt i de periodene med stort smittetrykk, og totalentreprenøren har vært flink til å følge opp lokale og nasjonale retningslinjer.

-Utfordringene har i større grad vært rettet mot leveranse av materialer, noe som har hatt direkte eller indirekte sammenheng med pandemien.

Flataker VVS - Din lokale rørlegger
Protan Entreprenør AS|Taktekker

Kvalvåg er full av lovord om de andre aktørene
– Samarbeidet med totalentreprenør og underentreprenør har vært veldig godt på dette prosjektet og Consto Midt-Norge har vært svært løsningsorienterte og fleksible på våre vegne.

De lever godt opp til sitt motto: «Vi holder det vi lover», sier han med et smil.

Omfanget av arbeid på eksisterende skole har økt litt, og man er derfor en liten måned på etterskudd. Full overtakelse av bygget blir i slutten av september, men elevene vil starte på skolen som planlagt 23.august.

– Elevene og lærere har allerede tatt i bruk den nye delen av bygget, og gir tilbakemelding om at de er svært fornøyde. De ansatte har vært involvert i brukermøter, og er også representert i prosjektstyret. Løsningene virker å være nøye gjennomtenkte, og bygget har så langt levd godt opp til forventningene, forteller Kvalvåg fornøyd.

Stram fremdriftsplan
Consto Midt-Norge AS vant oppdraget på offentlig anbud i april 2020. Forventningene til prosjektet var at de skulle bygge nybygget først, mens elevene fortsatte å bruke eksisterende bygg. Når bygget var ferdig og tatt i bruk, skulle eksisterende bygg renoveres.

– Begge byggene skulle være ferdige til skolestart 2021. Dette krevde en stram fremdriftsplan. Masseutskifting og grunnarbeidet ble satt i gang i juni 2020 av Samuelsen Maskin, og påløp gjennom sommeren mens vi andre hadde ferie, forteller prosjektsjef Bjørnar Gundersen.

Da de kom tilbake fra ferie i august, var det klart for betongarbeid, med neste milepæl for massivtremontasje i oktober.

– Det klarte vi, og til jul hadde vi tett bygg. Vinteren gikk til innvendig arbeid i nybygget samt fasadearbeider og i mai 2021 kunne vi åpne et flott nybygg.

Samuelsen Maskin AS - Sylte Skole
Bratseth AS - Sylte Skole

-Nå er vi langt på vei med renoveringen av eksisterende bygg, og skal få det meste klart til skolestart, inkludert et ekstra omfattende utomhusarbeider med nye lekeapparater og parkeringsplasser.

– Det har vært behov for en del mer arbeid i eksisterende bygg en forutsett, så først i september vil hele eksisterende bygg være ferdig renovert, forklarer Gundersen.

Han forteller at det å bygge i pandemitider har vært utfordrende med tanke på prisstigninger og tilgjengelig arbeidskraft, men at det i forhold til smitte har gått veldig bra.

– Vi har ikke hatt noen smittetilfeller på byggeplassen, så vi er fornøyde med de tiltak vi har iverksatt for å forhindre dette.

Prosjektsjefen er full av lovord om de andre aktørene i prosjektet, og påpeker at alle involverte har hatt et eksemplarisk samarbeid hele veien.

– Det har vært en del utfordringer som vi har klart å løse i samarbeid, og jeg har inntrykk av at det har vært god stemning på byggeplassen gjennom hele prosjektet. Spesielt vil vi takke byggherren for et meget godt samarbeid, sier Gundersen, og legger til:

– Hustadvika Kommune er virkelig en fremoverlent og løsningsorientert byggherre. Og selvsagt må vi få takke alle arbeiderne for deres stå-på-vilje for å komme i mål. Det har vært et artig prosjekt å kjøre, med gode folk!

Stolte aktører: 
Bratseth AS er en teknisk leverandør innen prosjektering, elektro og ventilasjon. Lokalisert i Sunndal og Molde leverer vi våre tjenester i hele Møre og Romsdal. Gjennom vår erfaring i markedet siden 1953, har vi opparbeidet oss høy kompetanse innen hvert fagfelt, både mot bedriftsmarkedet og privatpersoner.

Nordic Door har en lang historie helt tilbake til 1970. Med årene har selskapet bygget en unik kompetanse og spesialiserer seg på brann-og lyddører til store prosjekter som eksempelvis sykehus, skoler, leilighetsbygg og barnehager.

Flataker VVS er en av de ledende rørleggerbedriftene i området vårt. Vi har i over 30 år levert rørleggertjenester, der eneboliger og prosjekt utgjør en vesentlig del av arbeidsmengden. Vi utfører alt innen sanitær, varmeanlegg, gulvvarme og varmepumpeanlegg.

Samuelsen Maskin ble startet i 1970, dette ble videreført i aksjeselskapet Samuelsen Maskin AS som ble etablert i 1984. Selskapets styre består i dag av Vidar, Terje og Roger Samuelsen, hvor Terje er fungerende styreleder.

Protan er et norsk industrikonsern som er verdensledende innen membranteknologi. Vi utvikler og produserer membraner, taksystemer, ventilasjonssystemer og tekniske tekstiler. Vårt største forretningsområde er tak og membraner.

Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter i Norden. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur, og vi er en toneangivende aktør både nasjonalt og internasjonalt.