- Insenti har en litt annen form enn mange andre selskaper med både prosjektledere og prosjektutviklere på byggherresiden, i tillegg til en egen byggavdeling for byggherrestyrt gjennomføring. Nettopp den kombinasjonen er en stor styrke som kommer byggherre til rådighet, i tillegg til vårt fokus på økonomi og kvalitet i alle ledd, sier adm. direktør Christian Molt Rise. Foto: Insenti​​​​​​​
Sist oppdatert: 13-09-2023 Bransjeprat

Når man går først bryter man ny mark

Kompetansebedriften Insenti fikk ny toppleder i januar -23, da mangeårig leder Bjørn Grepperud ga stafettpinnen videre til Christian Molt Rise. Da måtte vi slå av en bransjeprat med den sympatiske toppsjefen.

Hvordan havnet du i byggenæringen?

- Det ligger nok i blodet, jeg er oppvokst med en far som var entreprenør og hadde eget firma. Jeg fulgte i hans fotspor, med utdannelse som tømrer, ingeniør og sivilingeniør.

- Det er en flott bransje hvor man får møte alle typer mennesker og masse flinke folk på alle kanter. Fra gode håndverkere, til investorer og leietakere for å nevne noen.

- Jeg er veldig glad i å se ting bli skapt og se bygg reise seg fysisk. Man kjenner at man er med på å tilføre noe verdifullt. Når jeg tenker meg om har jeg hatt gleden av å jobbe på alle nivåer i næringen.

- Jeg hadde flere år i bedrifter som Reinertsen og Backe før jeg startet hos Insenti med nyetablering av Insenti Drammen i -21.

- Insenti er et selskap jeg har fulgt lenge før den tid. Bedriften har en litt annen form enn mange andre selskaper med både prosjektledere og prosjektutviklere på byggherresiden, i tillegg til en egen byggavdeling for byggherrestyrt gjennomføring.

- Nettopp den kombinasjonen er en stor styrke som kommer byggherre til rådighet, i tillegg til vårt fokus på økonomi og kvalitet i alle ledd.

Spennende, utfordrende og lærerikt

- Vi har veldig dyktige folk, med mange kompetente ansatte som bidrar til at vi har hatt fornøyelsen av å jobbe på flere prestisjeprosjekter.

- På oppdrag fra Entra var vi med på Kristian August gate 13, som var Norges første fullskala ombruksbygg og Futurebuilt prosjekt.

- Når man går først bryter man ny mark og det dukket opp utfordringer hele veien. Som f.eks ved dokumentasjon av materialer, det ledet til både forskning og utvikling i godt samarbeid med andre aktører.

- Sammen fant vi en metodikk som sikkert er videreutviklet i dag, men det var nybrottsarbeid den gang.

- I dag jobber vi blant annet med Spektrum-kvarteret sammen med Nova Spektrum og Aspelin Ramm. 26 etasjer høyhus er ikke hverdagskost i Norge. Kongress- og kontorbygget blir på 37 000 kvadratmeter midt i Oslo.

- Miljøaspektet er solid, fra fossilfri byggeplass til det endelige målet om BREEAM excellent sertifisering.

Insenti på tur til Rotterdam i april 2023. Foto: Insenti 

Vi må snakke om klima, miljø og bærekraft

- Insenti vil og skal være med på prosjekter som har høye miljøambisjoner, uavhengig om det er nybygg eller eksisterende bygg.

- Vi har egne miljørådgivere som er involvert i forprosjekt, gjennom prosjektutvikling og gjennomføring.  Vi er også engasjert av Grønn Byggallianse som kursholdere.

- Klima, miljø og bærekraft er viktig, og vi må alle ta ansvar. Samtidig gjelder det å ha en fornuftig tilnærming og forståelse for at alle byggeprosjekter er ulike. Fossilfri byggeplass er ikke nødvendigvis like egnet på alle prosjekter, men med god planlegging i forkant er det gjennomførbart.

Vi opplever at byggenæringen har fått mer fokus på samarbeid, kunnskapsdeling og tverrfaglig planlegging i forkant av byggeprosjekter. Stemmer det med deres erfaring?

- Generelt ja, delingskulturen blir stadig bedre. Det er selvsagt lettere å dele alt som har gått bra og noe vanskeligere å prate om det som ikke har fungert, men bransjen har blitt flinke til å møtes, og snakke med en felles stemme.

- Jeg vil også skryte av EBA og Norsk Eiendom som bruker sine sterke stemmer til å fronte bransjen.

Insenti har en kvinneandel på 27% - det liker vi! Er dette en bevisst strategi?

- Det er vel litt selvsagt i dag, alle vil vel rekruttere fra 100% av befolkningen? Vi har hatt en jevn og stabil økning av kvinnelige medarbeidere, og flere av våre dyktige prosjekt- og avdelingsledere er kvinner.

- Jeg kan ikke si at vi har noen bevisst strategi om å rekruttere damer, vi vil ganske enkelt ha de beste menneskene og hodene. Det å ha en god kjønnsbalanse skaper muligheter og et bedre arbeidsmiljø.

- Kvinneandelen øker sakte, men sikkert. Noe som er naturlig da det er et stigende antall kvinner som søker seg til NTNU. Vi skal heller ikke glemme at det er lettere å tiltrekke flere kvinner når organisasjonen allerede har dyktige kvinner ansatt.

- Vi jobber målbevisst med mangfold, men vel så viktig er å ta vare på folkene våre.

- Vi er spredt bredt i det daglige, ute på ulike prosjekter for våre oppdragsgivere. Da er det ekstra viktig for oss å skape sosiale arrangement for å bygge samhold og vise at vi setter pris på alle sammen.

- Det skal være gøy å jobbe i Insenti! Det inkluderer at man også får mulighet til å prøve seg i ulike roller i organisasjonen.

Geir Magne Aarstad, styreleder i Insenti, gir stafettpinnen videre til Christian Molt Rise, ny adm. direktør i Insenti. Foto: Insenti

Det er en urolig tid for byggenæringen, hvordan opplever Insenti det i det daglige?

- Vi merker det, mest med at det er en litt avventende stemning. Boligsalget går ned, det bygges mindre nye boliger, rentene stiger osv. En del av prosjektene som er ferdig prosjektert blir utsatt når det kommer til gjennomføring.

- Når det er sagt har vi fortsatt god fart på prosjektutvikling og vi har fått flere større prosjekter den siste tiden. Det er mer bevegelse i ROT markedet, bevaring, gjenbruk og videreutvikling av eksisterende bygg får stadig mer fokus.

- Det er en reell interesse for å gjøre brune bygg grønne. Sørge for lavere energiforbruk, gjøre byggene mer bærekraftige. Det er alltid en god investering å ta vare på sjela i eldre bygg.

- Jeg opplever at veldig mange av våre oppdragsgivere er flinke til å ta ansvar utover det man må. Man tenker helhetlig, søker samarbeid med byantikvar, myndigheter og andre aktører i bransjen.

- Når man velger samarbeid og medvirkning, fremfor konflikt har man en veldig god modell for å få
gjennomført gode prosjekter og byutvikling

Hvor mange ansatte er dere i dag?

- Med datterselskapet i Drammen har vi passert 60 personer og så har vi 10 personer i Insenti Samferdsel som også er et søsterselskap.

- Vi har dedikerte ansatte som leverer høy kvalitet, noe vi er veldig fornøyd med siden vi lever av å hjelpe våre kunder med kompetanse, erfaring og kloke hoder.

SmartDok forenkler HMS og Sikkerhet

Hvordan ser dere på fremtiden?

- Nå er jeg ikke analytiker, men et visst bilde har vi dannet oss. Jeg tror det blir en tøff høst, som kanskje strekker seg ut i 2024. Så håper og tror jeg at det løsner når rentebanen flater ut.

- Det er nok tøffest for dem som fokuserer på å bygge bolig. Vi har heldigvis flere bein å stå på selv om vi går inn i mer rufsete farvann.

- Vi tror det blir mye rehabilitering fremover, men muligens ikke så mange store private prosjekter.

- Byggenæringen er kanskje den mest omstillingsdyktige bransjen vi har i landet, vi er flink til å se løsninger og kan snu fort. Det har de siste årenes utfordringer bekreftet, så vi ser positivt på fremtiden, avslutter Molt Rise.