13 gode grunner til å bygge nytt
Hvis du bygger nytt vil du ha full kontroll på hele byggeprosessen og vite at alle ledd er utført av profesjonelle. Det er ingen fare for at det har vært en hobbysnekker, hobbyelektriker eller hobbyrørlegger å utført arbeid på boligen. Foto: Pixabay

13 grunner til å bygge nytt

Pusse opp, kjøpe brukt, eller bygge helt ny bolig? Her gir hverdagsarkitekten deg 13 gode grunner til å bygge nytt. 

 1. De aller fleste boligkjøperne klarer ikke å finne en bruktbolig som er 100% tilpasset sin situasjon. En ny bolig vil derimot være 100% tilpasset deg.

 2. Investeringskostnadene ved å bygge ny bolig er høyere enn ved å kjøpte brukt, men det kommer forutsigbare utgifter i en lang stund fremover. Hvis man tar med i regnestykket at det ikke er behov for oppgraderinger, oppussing, uforutsette reparasjonskostnader og dyre fyringsmetoder så er det ikke sikkert det koster så mye mer å bygge nytt. Boligfiks har oppdaterte tall på gjennomsnittspris for eneboliger som kan sammenlignes med kvadratmeterprisen for brukte boliger i samme området som du planlegger å bygge.

 3. Hvis du bygger nytt vil du ha full kontroll på hele byggeprosessen og vite at alle ledd er utført av profesjonelle. Det er ingen fare for at det har vært en hobbysnekker, hobbyelektriker eller hobbyrørlegger å utført arbeid på boligen.

 4. Ved å bygge nytt slipper du stresset med budrunder og kan bruke god tid på å planlegge både budsjett og fremdrift.

 5. Nybygg har kun dokumentavgift på kostnaden ved tomta så dokumentavgiftene for et nybygg sammenlignet med en brukt bolig til sammepris kan ha prisforskjeller på flere titusener. Les mer om dette på DNB Eiendoms sider.

 6. Når man tar over et nybygg skal alle utgifter være betalt og det skal ikke komme noen uforutsette utgifter som kan komme med brukt boliger.

 7. Det er ikke behov for store vedlikeholdsutgifter i forbindelse med nybygg da alt er nytt.

 8. Siden boligen er ny er det ingen behov for noen reparasjoner da dette inngår som en del av reklamasjonsretten.

 9. Det er fem års reklamasjonsrett på nye boliger så om det oppstår en skade så blir dette dekket av utbygger.

 10. Alle nye boliger har tekniske krav til blant annet varmegjenvinning som gir et godt inneklima. Med dagens krav til isolasjon og byggetekniske løsninger vil utgiftene til oppvarming være betydelig lavere over tid sammenlignet med en brukt bolig.

 11. Nye bygg har de beste energiløsningene og mange strømsparende og smarte løsninger.

 12. Samlet sett vil et nybygg ha et lavere energiforbruk enn en bruktbolig da alle ledd i byggingen har tekniske krav som reduserer energibruken.

 13. Nybygg vil ha lavere driftkostnader på grunn av at alle leddene i bygget er optimalisert for å redusere driftkostnader.

Et lite sidespor, men greit å vite om:
Har du blitt tilbudt en «leie før eie»-avtale på en ny leilighet? Pass på du kan bli lurt til å betale mye mer i dokumentavgifter, da du må betale avgifter som om det er en brukt bolig selv om det kun er du som har bodd i enheten

Om Arkitekt Sandmark
Artikkelen er skrevet Marianne Sandmark i Arkitekt Sandmark. Hun er utdannet arkitekt ved NTNU og har både master i arkitektur og bachelorgrad i kunsthistorie. Med bred erfaring fra jobb med  byggmestere, utbyggere, privatmarkedet, boligselgere og en og annen tiltakshaver er vi glade for at hun takket ja til et samarbeid med Norsk Byggebransje.

Arkitekt Sandmark AS tilbyr arkitekttjenester med tiltakshaveren i fokus og designer boliger med fokus både på det estetiske og det økonomiske, – en hverdagsarkitekt. www.arkitektsandmark.no