- Jeg gleder meg til å brette opp ermene og lede Norsk Fjernvarme fremover, sier Oda Therese Gipling, daglig leder i Norsk Fjernvarme. Foto: Norsk Fjernvarme
Sist oppdatert: 03-06-2024 Pressemelding VVS-Nytt

Rigger seg for vekst med ny leder

Oda Therese Gipling (42) blir ny daglig leder i Norsk Fjernvarme.

Norsk Fjernvarme representerer 50 selskaper innen produksjon og distribusjon av fjernvarme, samt nær 90 assosierte medlemmer med interesse for fjernvarmebransjen i form av å være leverandør og konsulenter.

Medlemmene står for over 90 prosent av fjernvarmeproduksjonen i Norge.

Oda Therese Gipling har vært konstituert leder i Norsk Fjernvarme siden mars da Trygve Tomren-Berg gikk av etter å ha ledet organisasjonen i fire år.

Han har vært en av de store pådriverne i utvikling av fjernvarmebransjen gjennom 11 års innsats i Norsk Fjernvarme.

- Vi er veldig glade for at Oda Therese Gipling har takket ja til å ta rollen som daglig leder i Norsk Fjernvarme, sier styreleder Irene Vik. Hun er adm. direktør i Tafjord Kraftvarme i tillegg til å være styreleder i Norsk Fjernvarme.

- Oda har alt vært fungerende leder i et par måneder og har bakgrunn fra toppolitikken.

- Hennes kunnskap om Stortinget og regjering har flere ganger vist seg verdifull for bransjen.

- Denne kunnskapen vil være avgjørende for det arbeidet vi skal gjøre framover i Norsk Fjernvarme. Nemlig å fjerne barrierene for å utnytte fjernvarme og overskuddsvarme.  

- Oppgaven med å ivareta interessene til bedriftene, som skal stå for en av Norges viktigste energisatsinger fremover, vil kreve både hardt arbeid og tettere dialog med regjeringen, Stortinget og en rekke etater, sier Oda Therese Gipling. Hun har selv lang erfaring som rådgiver på Stortinget.

- Jeg gleder meg til å brette opp ermene og lede Norsk Fjernvarme fremover.

- Videre takker jeg styret for tilliten, sier Gipling. Dette blir hardt arbeid kombinert med å sikre fremdrift i arbeidet med å gjøre fjernvarme til en viktigere del av energiløsningen fremover.

– Vi har også merket oss de positive signaler fra energiminister Terje Aasland om at han har lyttet til oss i Norsk Fjernvarme og bransjeaktørene når det gjelder forslag til ny energimerkeordning, sier Oda Therese Gipling.

- Energiministeren har også poengtert viktigheten av en satsing på energi som spiller på lag med dagens eksisterende kraftnett.

- Samtidig ser vi et engasjement og utålmodighet hos Høyre og de andre opposisjonspartiene som er gledelig for fjernvarmebransjen.

- Det er krevende tider for bransjen samtidig som Norge trenger mye mer fjernvarme og en smartere energipolitikk.

- Det er uforståelig at utnyttelse av overskuddsvarme og fjernvarme har blitt glemt i den viktige energidebatten. Her har vi en jobb å gjøre, understreker Gipling.

Gipling mener den viktigste jobben framover blir å synliggjøre fjernvarme som energibærer og løfte fram potensialet Norge er i ferd med å gå glipp av.

- Mer fjernvarme og smart utnyttelse av overskuddsvarme betyr mer verdiskaping og kortere køer for å få tilgang på kraft i kommunene.

- Vi snakker om at 20 TWh kan frigjøres i kraftnettet, om vi bare varmer opp bygg på samme måte som svenskene og danskene.  Ikke noe hokus pokus, sier Gipling.

Økt produksjon av fjernvarme i Norge

– Aldri før har det vært produsert mer fjernvarme enn i 2023, men potensialet er mye større, sier styreleder Irene Vik i Norsk Fjernvarme og til daglig adm. direktør i Tafjord Kraftvarme AS.

Tall fra SSB viser at produksjonen i 2023 var 7,9 milliarder kilowattimer (TWh), en økning på nesten 800 millioner kilowattimer (GWh) fra året før. Samtidig falt produksjonen av fjernkjøling med 5 prosent til 175 GWh.

Styreleder Irene Vik avslutter ved å legge til:

- Fjernvarme må bli mer dominerende i norsk energisatsing. Det er styrets fremste ambisjon. Mulighetene er enorme, og løsningene er enkle. Vi skal rette mye fokus mot akkurat det framover, avslutter Gipling.

Styret i Norsk Fjernvarme består av:

Styreleder Irene Vik, adm. direktør i Tafjord Kraftvarme AS. Nestleder Cato Kjølstad, Hafslund, seniorrådgiver i Hafslund Oslo Celsio Styremedlemmene er: Monica Hansen Fjellstad, konsernsjef i Bodø energi, Jon Tveiten, adm. direktør Norsk Energi. Jørgen Nordahl, leder produksjonsutvikling Statkraft Varme og Kenneth Høgevold, partner i Advokatfirmaet Hjort. Varamedlemmer: Marit Storvik, direktør Eidsiva Bioenergi og Svein Morten Rogn, administrerende direktør, Skagerak Varme.

Kort om:

Norsk Fjernvarme er en interesseorganisasjon for norsk fjernvarmebransje. Foreningen har som hovedmål å fremme utvikling av fjernvarme og -kjøling basert på fornybar eller gjenvunnet energi.

Vi representerer i dag 50 selskaper innen produksjon og distribusjon av fjernvarme og -kjøling, samt nær 90 assosierte medlemmer med interesser i bransjen (leverandører og konsulenter). Medlemmene står for over 90 prosent av fjernvarmeproduksjonen i landet.