Inn- og utsjekk med bruk av kontrollboks og kortleser fra infobric bidrar til bedre oversikt over hvem som befinner seg inne på byggeplassen, sikre at uvedkommende ikke får adkomst til bygge- eller anleggsplassen. Foto: Infobric

Kontrollboks – for enkel adgangsstyring på bygge- og anleggsplassen

Kontrollboksen monteres enkelt på eksisterende dører, rotasjon- og kjøreport. Rettighetsskjema for innpassering håndteres enkelt i nettjenesten infobric ease. De som jobber på bygge- og anleggsplassen behøver bare å lese av sitt lovpålagte hms-kort på den medfølgende kortleseren for å få adgang. Når anleggsarbeiderne skal forlate det adgangsregulerte området, leser de av sitt hms-kort på nytt fra innsiden.

Et tidsbesparende og kostnadseffektivt tiltak
Inn- og utsjekk med bruk av kontrollboks og kortleser fra infobric bidrar til bedre oversikt over hvem som befinner seg inne på byggeplassen, sikre at uvedkommende ikke får adkomst til bygge- eller anleggsplassen (områdesikring), og digitalisering som tilrettelegger for økt effektivitet gjennom frigjøring av tid fra administrative oppgaver som manuell listeføring.

Registrere tilstedeværelse via kontrollboks

  • Kontrollboksen er et sikkert alternativ for å styre adgang og gir deg enkel oversikt over mannskapslister og rapporter.
  • De som jobber på bygge- og anleggsplassen kan i samme lesning av hms-kortet gis adgang og få registrert sin tilstedeværelse. Alt håndteres i Ease.
  • Kontrollboksen oppfyller kravene i byggherreforskrift §15 av 1. juli 2017.
Kontrollboks for adgang til Norske Byggeprosjekter
Når anleggsarbeiderne skal forlate det adgangsregulerte området, leser de av sitt hms-kort på nytt fra innsiden. Foto: Infobric

Slik fungerer kontrollboksen

  • Boksen kobles til portstyringen, eller du monterer en elektronisk lås i døren. enheten leveres med to kortlesere for porter, og én kortleser og trykknapp for dører.
  • Enheten kommuniserer trådløst via mobilnettet med ease og behøver ikke å tilkobles en sentralenhet. på den måten slipper du kabling rundt på bygge- og anleggsplassen, noe som er kostnadsbesparende samtidig som faren for driftsforstyrrelser reduseres. Det innebygde modemet og sim-kortet inngår i kostnaden for kontrollboksen.
  • Kontrollboksen er laget for å tåle tøffe forhold på en byggeplass. den er konstruert for å tåle norske værforhold. Kontrollboksen kan lett flyttes rundt, eller nedmonteres for bruk på en ny bygge- og anleggsplass.

Kontrollboks til eie eller leie – valget er ditt
Trenger du kontrollboks til din bygg- og anleggsplass?
Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg i gang. infobric har også et bredt nettverk av landsdekkende utleiepartnere om leie er den beste løsningen for din bedrift.