Paul Torgersen, Prosjektsjef for Politiets Nasjonale Beredskapssenter-
-Vi har lyktes takket være et godt samarbeid hele veien mellom departement, byggherre, prosjekteringsgruppe, politi og entreprenør. Vi har skapt en organisasjon som jobbet mot samme mål, der skarpe prioriteringer og løsningsvilje har gjennomsyret hele prosjektet. Paul Torgersen, Prosjektsjef for Politiets Nasjonale Beredskapssenter. Foto: 
Sist oppdatert: 19-10-2020

Suksessfaktoren er mennesker og samarbeid

Politiets nasjonale Beredskapssenteret på Tallerud, er levert i tide, 100 millioner under kostnadsrammen og med mer innhold enn politiet hadde forventet. Paul Torgersen, Prosjektsjef for Politiets Nasjonale Beredskapssenter, er ikke i tvil. Godt samarbeid har vært nøkkelen til suksess. 

-Dette har vært et spesielt prosjekt på mange måter, ikke minst fordi det er første gang regjeringen har valgt å gjennomføre et tilsvarende byggeprosjekt utenom statlige forvaltningsbedrifter som f.eks. Forsvarsbygg og Statsbygg. 

«Design to Cost»-prosjekt
Målet har hele tiden vært å gjennomføre uten overskridelser. Finans- og justitiedepartementet ga oss et klart mandat, og med et totalbudsjett på 2,5 milliarder (2015 kroner) ville de ha mest mulig beredskap for pengene. Det ble etablert en engangsorganisasjon direkte underlagt justisdepartementet, som jeg fikk æren av å lede. 

Suksessfaktoren er mennesker og samarbeid
-Vi har lyktes takket være et godt samarbeid hele veien mellom departement, byggherre, prosjekteringsgruppe, politi og entreprenør. Vi har skapt en organisasjon som jobbet mot samme mål, der skarpe prioriteringer og løsningsvilje har gjennomsyret hele prosjektet.

-Det er vi stolte av, med tanke på at det var involvert ca. 300 bedrifter og ca. 2000 mennesker i gjennomføringsfasen.

Gjennomført på rekordtid og under budsjett
-Mange funksjoner stod på kuttlisten, mens andre funksjoner var ønsket fra politiet. For å være sikre på å overholde kostnadsrammene, måtte vi legge prognosene under rammen for å ha trygghet hele veien. Med god kultur og samme mål har vi hele tiden hatt felles fokus på løsninger når vi har møtt utfordringer. 

-Etterhvert som vi synliggjorde at alt var under kontroll, kunne vi inkludere nye funksjonaliteter fra politiets «ønskeliste». Ca. 100 millioner er brukt på røykdykkerhus, bølgebasseng, sikkerhet og energisparende tiltak som sparer politiet penger i årene som kommer. 

-Ved overlevering 15. oktober, kan vi konstatere at forprosjekt og gjennomføring har tatt 4,5-5 år mot normalt 10 år, og vi leverer den ferdige sentralen 100 millioner kroner under tildelte rammer. 

En organisasjon mot et mål, hvordan har det vært for deg å holde styringen på et så eksepsjonelt prosjekt over flere år?

-Morsomt prosjekt, ikke minst fordi vi ble gitt så tydelige suksesskriterier, med gode fullmakter og god støtte fra både justisdepartementet og ledende politikere. Det er interessant at vi får til et slikt bygg innenfor gitte rammer og alle involverte har grunn til å være stolte.

-Arkitekt og entreprenør har vært med på notene hele veien, og nøkternhet, arealutnyttelse, kunnskap og effektivitet har vært avgjørende.

Det må være en stor omstilling å legge bak seg et prestisjeprosjekt som dette, hvilke planer har du videre?
-Det var et godt spørsmål. Vi er i sluttspurten av et maraton der siktet har vært rettet gjennom mange år og målet er oppnådd. 15. oktober har vært den store datoen for vår del, for da er bygget klart til innflytting og fullt operativt før jul.

-Det er selvsagt med blandede følelser. For egen del har jeg lyst å gjøre det samme igjen dersom muligheten byr seg og vilkårene er de samme. For et prosjekt som dette krever tøffe eiere som rigger seg for suksess, har tydelige og gjennomførbare mål og viljen til å gi ansvar.
 
Til syvende og sist er det brukeren som skal være fornøyd og min opplevelse er at politiet er fornøyd. Det ryktes også at Statsminister Erna Solberg har registrert «Design to Cost»-begrepet, ler han. Statsministeren foretar den offisielle åpningen 6. november.