-Jeg må trekke fram Prosjektsjef Paul Torgersen i Marstrand AS. Han er den beste prosjektsjefen jeg noen gang har jobbet med.
En veldig flink kulturbygger. Alexander Rutle, prosjektleder for byggherre Afry (tidligere ÅF advansia) må også nevnes, og samarbeidet med Skanska som entreprenør, har gjort jobben for våre samarbeidspartnere i COWI og oss lærerik og spennende. Foto: Nordic
Sist oppdatert: 19-10-2020

Levert mer enn forventet med «Design to Cost»

Håvard Slinde, arkitekt MNAL i Nordic — Office of Architecture, du har vært prosjekteringsleder og arkitekt for Politiets Nasjonale Beredskapssenter. Hvordan har det vært for deg og dine å jobbe med et prosjekt av denne størrelsen?

-Dette har vært veldig gøy, ikke minst fordi det har vært planlagt og gjennomført på rekordtid, samtidig som vi sammen med brukere og byggherre har levert mer enn forventet i bestillingen.

Levert mer enn forventet, hva legger du i det?
-Dette har vært et «Design to Cost»-prosjekt, som betyr kostnadsstyrt prosjektering. Vi ble gitt en økonomisk ramme av justisdepartementet, med beskjed om å løse så mange programkrav som mulig i tett dialog med byggherre og brukergruppen. Med felles forståelse for målet, har totalbudsjettet vært fokus for alle bedrifter og ingen har ridd økonomiske kjepphester. Samspill har skapt suksess.

Les også: Politiets Nasjonale Beredskapssenter

-I nært samarbeid med alle involverte gikk vi inn og så på blant annet faktiske behov, funksjonskrav og muligheter til sambruk. Det har vært en veldig konstruktiv dialog hele veien, som gjør dette prosjektet unikt og veldig gøy å få være med på. 

Modulvegger er en ledende aktør innenfor systeminnredninger i Norge

En av de viktigste lærdommene, det handler om mennesker.
-Hele prosjektet er gjennomført med stor tillit og respekt for hverandres kompetanse og roller. Det har medført få doble roller og alle har stolt på at de andre involverte har gjort jobben sin. Det er utrolig viktig å få fram.

-Jeg må trekke fram Prosjektsjef Paul Torgersen i Marstrand AS. Han er den beste prosjektsjefen jeg noen gang har jobbet med. En veldig flink kulturbygger. Alexander Rutle, prosjektleder for byggherre Afry (tidligere ÅF advansia) må også nevnes, og samarbeidet med Skanska som entreprenør, har gjort jobben for våre samarbeidspartnere i COWI og oss lærerik og spennende.
 
Du er flink å løfte alle andre, men hva betyr det for dere å lande et prestisjeprosjekter som dette?

-Det er selvsagt en fjær i hatten for oss, men så er også Nordic — Office of Architecture Norges beste på komplekse prosjekter. Det sier jeg basert på mer enn det arkitektoniske. Det handler om kompetanse, firmakultur, samarbeid, samt erfaringen med å få til gode prosesser i samarbeid med både bestillere og brukere.

-Så er jeg personlig stolt av å være den eneste i Norge som har tegnet på 2 nasjonale beredskapssenter for politiet, sier han med et smil. Først på Alnabru, før vi mot sterk konkurranse også vant kontrakten for Politiets Nasjonale Beredskapssenter på Taraldrud.