Alle involverte fortjener stor honnør
-Fra Politiets side har det viktigste vært å beskrive våre faktiske behov. Gjennom planlegging og beslutningsprosesser sammen med byggherre, arkitekt, prosjekterende og entreprenør har vi fått gi avkall på noe og prioritere annet. Det at vi som bruker hele tiden har vært myndiggjort har skapt et sterkt eierskap til resultatet. Prosjektleder i Politidirektoratet, Torgeir Haugen, avbildet sammen med politimester i Oslo politidistrikt, Beate Gangås. Foto: Oslo politidistrikt
Sist oppdatert: 19-10-2020

Alle involverte fortjener stor honnør

Politiets beredskapssenteret er levert i tide, 100 millioner under kostnadsrammen og med mer innhold enn Politiet forventet. Torgeir Haugen, prosjektleder i Politidirektoratet, mener alle involverte parter fortjener stor honnør. 

-Det stemmer at vi har fått ut mer enn forventet. Vi som brukere og etterhvert eiere har vært tett involvert hele veien, og det har vært et godt samarbeid mellom byggherre Justis- og beredskapsdepartementet, Politidirektoratet, Felles enhet for nasjonale bistandsressurser, Politiets fellestjenester, Oslo Politidistrikt og Politiets IKT-tjenester.   

Kostnader har hatt førsteprioritet hele veien, det har alle involverte vært inneforstått med
-Fra Politiets side har det viktigste vært å beskrive våre faktiske behov. Gjennom planlegging og beslutningsprosesser sammen med byggherre, arkitekt, prosjekterende og entreprenør har vi fått gi avkall på noe og prioritere annet. Det at vi som bruker hele tiden har vært myndiggjort har skapt et sterkt eierskap til resultatet. 

-Samtlige involverte har forholdt seg til tydelig rammer, vært nøyaktig og delaktig, uten å ta snarveier. Vi har skapt et integrert lag på tvers av roller og bransjer, så her fortjener alle involverte stor honnør.

I en tid hvor vi nærmest er vant til store overskridelser ved bygging av offentlige bygg, har dere gått foran med et godt eksempel med tanke på nøkternhet, samspill og arealutnyttelse. Tror du det kan påvirke politiets omdømme?

-Ja, det skader iallefall ikke, sier Haugen med et smil, før han fortsetter; Jeg tror det blir sett på som en nødvendig investering for vår nasjonale beredskap. Men det er enormt mye penger og derfor er det viktig for oss som etat å vise at vi kan prioritere deretter. 

-Med det nye senteret får vi samlet ressurser som kommer hele nasjonen til gode og som løfter Politi-Norge slik at de som faktisk står først når det gjelder, får økt innsatsevne.

-Tidligere har Politiet alltid leid lokaler, så dette er første gang Politidirektoratet selv eier bygget. Oslo politidistrikt er brukeren, mens Politiets fellestjenester kommer til å stå for den tekniske driften.

-En viktig del av investeringene er lagt på energi- og enøktiltak for å spare kostnader i et lengre perspektiv. En del av prosjektet har vært IKT. Det har gitt oss topp moderne- og mer tilrettelagt teknologi, som blant annet bidrar til mer strømlinjeformet håndtering av informasjon. Det er kjøpt inn 3 nye helikopter (tidligere eide vi ett og leide ett), som gir økt kapasitet og muligheter. 

-Det er også investert i teknologi og moderne utstyr som vi drar nytte av ved trening og øvelse, og som gir oss mulighet å gjøre en bedre jobb når det gjelder. 

Dere samler nå beredskapstroppen, bombegruppen, krise- og gisselforhandlertjenesten og politihelikoptertjenesten på ett sted. Hvilken betydning får det, både internt og eksternt? 

-Den mest åpenbare forskjellen er organisatorisk. Nå får vi muligheten til å effektivisere planlegging, øvelse og utførelse som vil gi bedre samspill ute på oppdrag. Gjennom å samle ressursene under samme tak får vi også bygge en god og felles kultur gjennom det interne samspillet, som vi ikke kan i dag fordi vi er spredt på ulike lokalisasjoner. 

-For den nasjonale beredskapen er nok det viktigste tidsaspektet når noe skjer, bare det at innsatsstyrken kan gå direkte ut i helikoptre f.eks.

Modulvegger er en ledende aktør innenfor systeminnredninger i Norge

Hva skjer med lokalene dere forlater? 
-En del leieforhold avsluttes, mens andre går tilbake til “normaltilstand”. I Oslo politidistrikt har de slitt med ugunstig fortetting og vokst ut av nåværende lokaler gjennom flere år. De har vært løsningsorienterte og f.eks. tatt i bruk lagerlokaler til beredskapstroppen.

6. november er det offisiell åpning av Statsminister Erna Solberg, og i desember skal det nye senteret være fullt operativt. Er det noen du vil trekke fram når du har muligheten?

-Det er ingen tvil om at byggherreorganisasjonen har vært fint satt opp og profesjonelt ledet, men jeg må si at gjennomgående har det vært flinke og dyktige folk med hele veien. Alt fra departement, til byggherre, politiet og samtlige entreprenører. Det er nettopp helheten som har gjort dette så bra!