F.v.: Rektor Solvor Heiersaunet på Halsen skole, ordfører Eli Arnstad i Stjørdal kommune og direktør Torgeir Wiig i Veidekke Bygg Trøndelag. Foto: Veidekke - Ill: Arkitektene VIS-À-VIS
Sist oppdatert: 20-06-2023 Pressemelding 

Veidekke bygger skole i Stjørdal

Veidekke har etter endt samspillsfase inngått avtale med Stjørdal kommune om å bygge den nye Halsen barneskole.

Dette blir en skole med viktige miljøtiltak som vil møte de 540 elevene. Oppdraget er et samspillsprosjekt verdt 280 millioner kroner ekskl. mva.

- Vi takker så mye for tilliten. Samspillsfasen har vært preget av godt samarbeid med målfokus og løsningsorientering fra alle involverte.

- Brukerne har hatt en stor og sentral plass i utviklingen av prosjektet, og de har håndtert balansen mellom ønsker og tilgengelige midler på en god måte.

Ledige stillinger innen bygg og anlegg

- Vi fastslå at kommunen har sikret de beste forutsetninger for et vellykket og bærekraftig skoleprosjekt, forteller direktør Torgeir Wiig i Veidekke Bygg Trøndelag.

Veidekke vant sommeren 2022 Stjørdal kommunes konkurranse om samspillsfasen for skolen basert på gjennomføringsplaner, bærekraft, kompetanse, teamsammensetning og pris.

Siden har det vært gjennomført en utviklingsfase i tett samarbeid med kommunen og brukere der den nye skolen har blitt designet ut fra kommunens rom og funksjonsprogram.

- Skolen får en rekke miljøkvaliteter med blant annet solcelleanlegg på taket og fjernvarme som også skal brukes i byggetiden.

-Bygget er prosjektert til å ligge 30 % under referansebygg på energiforbruk. Regnvann skal gjenbrukes og det er gjort en kartlegging av eksisterende bygningsmasse som skal rives for gjenbruk av materialer, avslutter Wiig.

Skolen blir på 7.100 m2 som skal romme undervisningslokaler, mottaksskole, en egen avdeling for elever med særskilte behov, bibliotek, Newton-rom og en volleyballhall i tillegg til et stort uteareal som også skal fungere som parkområde.

Skolen skal ikke miljøsertifiseres, men prinsippene for standarden BREEAM NOR skal følges.

- Dette prosjektet har vi ventet lenge på og vi er veldig fornøyde med at vi nå kan starte byggearbeidene.

- Prosjektet er viktig for byens befolkning og for utviklingen av sentrum. Vi har hatt en god samspillsfase sammen med Veidekke og brukere som har munnet ut i et flott bygg som vil stå ferdig for å ta imot elever til skolestart 2025, sier Arild Hopstad, prosjektleder for Stjørdal kommune.

Den nye skolen skal ligge på tomten til dagens skolebygg som skal rives.

Det er satt opp en midlertidig skole som skal benyttes i byggetiden. Rivearbeidene har startet og gravearbeidene vil starte i august/september. Den nye skolen er planlagt klar til skolestart i august 2025.