Veidekke bygger nytt hovedkontor
- Vi har gjort en grundig jobb for å finne den best egnede tomten for det nye hovedkontoret til Veidekke, og jeg er sikker på at Ulven er et meget godt valg for oss, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson. Foto: Veidekke
Sist oppdatert: 08-09-2021

Bygger nytt hovedkontor på Ulven i Oslo

Veidekke har inngått en samarbeidsavtale med OBOS om utvikling og bygging av nytt hovedkontor for Veidekke på Ulven i Oslo.

Bygget skal sertifiseres etter standarden BREEAM-NOR Excellent. Planlagt byggestart er våren 2022, med ferdigstillelse i siste halvdel av 2024.

Avtalen mellom Veidekke og OBOS innebærer et 50/50-samarbeid om utvikling og bygging av det nye kontorbygget i Standardveien 2-4 på Ulven.

Ved ferdigstillelse vil Veidekke gå inn som leietaker av bygget med en tidshorisont på åtte år. Veidekke og OBOS vil i tillegg inngå en avtale om bygging av ytterligere 300 leiligheter i fortsettelse av prosjektene Veidekke har i området, og nær det nye hovedkontoret.

EN SOLID ENTREPRENØRBEDRIFT

- Vi har gjort en grundig jobb for å finne den best egnede tomten for det nye hovedkontoret til Veidekke, og jeg er sikker på at Ulven er et meget godt valg for oss.

Vi skal flytte til en del av Oslo som nå forvandles fra industri- og lagerområder til en attraktiv bydel med boliger, kontorer og næringsbygg, der vi allerede spiller en stor rolle som entreprenør i pågående prosjekter, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson, i en melding. 

- Dette er en viktig del av den pågående byutviklingen av Hovinbyen og Ulven. Dette er god byutvikling i praksis. 

-Når Veidekke nå flytter til samme område, bidrar det aktivt til å styrke attraksjonen og innovasjonskraften til området og understøtter satsingen i Construction City.

-Med 5-6.000 nye arbeidsplasser de kommende årene bidrar det sterkt til en helt ny og levende bydel hvor det skal bli attraktivt å jobbe, leve og bo, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

- Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med OBOS på Ulven. Vi gleder oss særlig til å utvikle og bygge et moderne og fleksibelt hovedkontor for oss selv, tilrettelagt for samhandling og tilpasset vår prosjekt- og teambaserte virksomhet, sier direktør i Veidekke Bygg Oslo, Anders W. Haugen.