- Jeg er vant til å jobbe med menn, og har helt ærlig ikke tenkt så mye over at det er mannsdominert. Der et yrke som passer like godt for menn som for damer, og det er absolutt ikke noe hinder å være dame, forteller Thea Sætre Bergset i dag. Foto: NHO Elektro 
Sist oppdatert: 07-06-2024 Pressemelding 

Å være kvinne er ikke noe hinder

97 av 100 elektrikere er menn, men ifølge elektriker Thea Sætre Bergset er det ingen grunn til å frykte et mannsdominert miljø.

Selv gjorde hun helomvending i yrkeslivet og elektrobransjen skriker etter at flere gjør som henne.

Statistikken er tydelig og på mange måter nedslående: ifølge SSB er kun drøyt tre prosent av alle elektrikere kvinner.

Samtidig vet vi at det er et stort behov for flere fagarbeidere i elektrobransjen, og dette behovet vil bare forsterke seg i årene som kommer. Det løfter vi fram i Veikart NHO Elektro.

Det var riktignok ikke derfor Thea Sætre Bergset (30) bestemte seg for å bli elektrolærling da hun var 22 år gammel. 

Hun jobbet da som personlig trener i Oslo, men opplevde at det var lite betalt for mye strev. Da hun en dag satt på et busstopp og så en traktor kjøre forbi, fikk hun plutselig over seg savnet etter det håndfaste og nevenyttige gårdslivet hun var vokst opp med.

Videre begynte tankene å spinne på om det var nettopp det hun trengte – en konkret, håndfast jobb som kunne gi henne mer tilbake for innsatsen hun la ned. 

Derfra var veien kort til god hjelp hos Nelfos opplæringskontor for elektrofag i Oslo, før den gikk videre til å bli voksenlærling.

I 2020 kunne hun slå i bordet med fagbrev og fast jobb som elektriker. I et mannsdominert yrke, riktignok, men det er ikke noe Thea har opplevd som problematisk, verken før hun tok valget eller etter at hun ble elektriker. 

- Jeg er vant til å jobbe med menn og har helt ærlig ikke tenkt så mye over at det er mannsdominert.

- Der et yrke som passer like godt for menn som for damer, og det er absolutt ikke noe hinder å være dame, forteller Thea i dag. 

Trenger flere som Thea

Theas valg om å gå en ny karrierevei er med på å redusere mangelen på folk i norske elektrobedrifter. Og bransjen trenger uten tvil at flere jenter og kvinner gjør som Thea.  

Bli mester - Slik tar du mesterbrevet

Ved Opplæringskontoret for elektrofag i Sogn og Fjordane har de tatt grep for å møte denne problemstillingen.

Derfor har de opprettet nettverket Jenter i Elektro SF, som har som formål å rekruttere jenter og kvinner til yrket og å legge til rette for at de trives på jobb. 

- Vi har holdt på med dette noen år, og jeg opplever en optimisme for denne problemstillingen i resten av landet også.

- Vi får telefoner fra hele landet; alt fra Oslo, til Nelfo Nord, Buskerud, Romerike og Møre, som ønsker å utveksle erfaringer, forteller Lisa Marie Mo ved Opplæringskontoret for elektrofag i Sogn og Fjordane. 

Hun forteller videre at terskelen bør være lav for å ta tak i problemstillingen. 

- Det er mange som tenker at man må være kvinne selv for å gjøre noe med det, eller at man trenger å ha mye kunnskap om det, men man trenger ikke gjøre det så komplisert, alle kan ta tak i det med de ressursene man har, sier Lisa Marie. 

Hvordan tilrettelegge?

En viktig del av jobben med nettverket, er også å veilede bedriftene i området på hva de kan gjøre for å legge til rette for at kvinner trives på arbeidsplassen.

Blant annet har opplæringskontoret gjennomført en spørreundersøkelse blant kvinner i elektrofagene, og invitert bedriftene inn for å diskutere svarene med dem. 

- Da er vi innom flere temaer, for eksempel helt praktisk enkle ting som å sørge for å ha små nok hansker tilgjengelig eller egne jentegarderober.

- Ting som jeg mener bør være en selvfølge at alle bedrifter har, forteller Lisa Marie. 

Det er også viktig å jobbe for å unngå seksuell trakassering på arbeidsplassen. Lisa Marie forteller at hun vet om kvinner som har opplevd seksuell trakassering på jobb, og at dette er en veldig relevant sak å adressere overfor bedriftene. 

- Dette er veldig viktig å diskutere med bedriftene. Noen er ærlige og tør å stille de «dumme spørsmålene», som for eksempel hva seksuell trakassering faktisk er.

- Det er kjempeviktig å snakke om, og jeg opplever at mange bedrifter er fremoverlente når det kommer til dette. 

Ledige stillinger innen bygg og anlegg

I undersøkelsen som ble gjort i nettverket, kom det fram at under halvparten visste om at bedriftene har varslingsrutiner.

Det kan tyde på at det må informeres bedre om det til alle ansatte, slik at alle ansatte vet hva de skal gjøre dersom de opplever noe selv, eller dersom de ønsker å varsle på kollegers vegne.

Positivt overrasket

For Thea var det, som nevnt, lite tankevirksomhet knyttet til det å gå inn i et mannsdominert yrke. Innimellom blir hun imidlertid gjort oppmerksom på det gjennom kundemøter, men ikke på negativt vis.

- Det er ofte vi er hos kunder som blir litt overrasket over at det kommer en dame, men da er de overrasket i positiv forstand.

- Da blir jeg jo obs på at det er litt unormalt, men jeg opplever det som sagt som positivt unormalt, sier Thea. 

I Tussa Installasjon avd. Stryn er hun og én voksenlærling de eneste kvinnelige blant de 12 ansatte. Hun oppfordrer andre kvinner til å ta sjansen dersom de lurer på et karrierebyttet. 

- Hvis du trives med konkret arbeid og problemløsning, så er elektro noe for deg. Da er det bare å kjøre på!