Entreprisen gjennomføres som en totalentreprise, med tidlig entreprenørinvolvering og gjennomgående samspill. Foto: Norconsult -LPO - Archus / Avinor
Sist oppdatert: 13-06-2023 Pressemelding 

Utlyser konkurranse verdt 2,4 milliarder – En sjelden mulighet

Avinor skal sammen med Bodø kommune og Forsvaret bygge en ny lufthavn som etter planen skal stå ferdig i løpet av 2029. Kostnadsrammen er på 7,2 milliarder, hvor Avinor bidrar med 2,6 milliarder, mens resten skal finansieres av staten og lokale midler.  

I forbindelse med utbyggingen skal det anskaffes en totalentreprenør for E6 Terminal-Bygg

- Dette er en svært spennende og omfattende kontrakt. Vi har allerede hatt stor interesse knyttet til kunngjøringen, blant annet gjennom et fullsatt informasjonsmøte på Oslo kongressenter i mai, sier prosjektdirektør Paul Torgersen.

Ledige stillinger innen bygg og anlegg

Terminal på 22.000 kvadratmeter 

Kontrakten omfatter fire bygg, samt ombygging av noe eksisterende bygningsmasse. Hoveddelen av dette vil være terminalbygget på hele 22.000 kvadratmeter, i tillegg kommer driftsbygg, tømmestasjon og hovedport, samt ombygging av bygg tidligere eid av forsvaret.

Det kan også bli aktuelt å gjennomføre arbeider for andre aktører på lufthavnen eller ytterligere bygg som Avinor har behov for å etablere.

Tildeling rett rundt hjørnet

Dette er den andre av de to store kontraktene i prosjektet, og har en verdi av hele 2,4 milliarder. Tildeling av den første store kontrakten, E2 Flyside-Anlegg, er rett rundt hjørnet og kan forventes før sommeren.

- Vi ser virkelig frem til anbudsrunden, og gleder oss til å se hvem som har lyst til å bygge et nytt og topp moderne terminalbygg.

- Det har gått 24 år siden Avinor sist bygde flyplass, så dette er uten tvil en sjelden mulighet, sier prosjektdirektør Paul Torgersen.