Torvbråten skole er årets skolebygg 2021
Høgskulen på Vestlandet, Ullerål skole og Åsane vgs vara alle nominert til prisen, men det ble altså Torvbråten skole, med sine svært høye miljøambisjoner som til slutt vant.Skolen fokuserer både på sosial bæredyktighet og miljøriktig arkitektur. Form, plassering og detaljløsninger er utformet med fokus på energibruk, klimagassutslipp, og menneskelig behov. Foto: Hundven-Clements Photography

Torvbråten skole - Vinner av årets skolebygg 2021

Nohrcon offentliggjorde i dag vinneren av årets skolebygg 2021. I år var det Torvbråten skole i Slemmestad i Asker kommune som gikk av med prisen i sterk konkurranse med tre andre skoler.

En offentlig avstemning bestemte hvem som vant og vinnerprosjektet er den andre norske skolen som oppnår Svanemerket og et godt eksempel på økende fokus på bærekraftig bygg. Ordføreren er på vegne av kommunen veldig stolt over prisen som gir masse motivasjon og inspirasjon i det videre arbeidet med å bygge bærekraftige lokalsamfunn.

Kåring av årets skolebygg
Nohrcon er kurs- og konferansearrangør som holderarrangementer om bygg, anlegg og offentlige anskaffelser -
blant annet skolebygg. Formålet er å øke kunnskapsdelingen, slik at byggherrer, arkitekter, ingeniører og andre kan inspirere hverandre til å oppnå best mulig resultat med sine prosjekter.

Det er til fordel for både elevene og lærerne som må bruke de ferdige fasilitetene, og til samfunnet som helhet. Som en naturlig utvidelse av kunnskapsdelingen som finner sted på den årlige Temauka om bygging av fremtidens skole, deles det ut en pris for Årets skolebygg.

Torvbråten skole er årets skolebygg 2021
Foto: Hundven-Clements Photography.

Prisen deles ut for å sette ytterligere fokus på de vellykkede prosjektene, som andre kan bli inspirert av og brukerne, og lokalsamfunnet får en klarere stemme. Tross alt er det nemlig bruk av skolen i praksis, som endelig avgjør om et prosjekt er vellykket.

Fire nominerte 
Høgskulen på Vestlandet, Ullerål skole og Åsane vgs var alle nominert til prisen, men det ble altså Torvbråten skole, men sine har svært høye miljøambisjoner som til slutt vant.

Skolen fokuserer både på sosial bæredyktighet og miljøriktig arkitektur. Form, plassering og detaljløsninger er utformet med fokus på energibruk, klimagassutslipp, og menneskelig behov.

Skolebygget er Norges andre Svanemerkede skolebygg – skolen er blant annet bygd uten bruk av produkter som inneholder stoffer som er farlig for miljøet eller menneskers helse. Skolen er utformet med bakgrunn i naturmaterialer og for å gli godt inn i omgivelsene.

De interne rommene er utformet med utstrakt bruk av eksponert massivtre. Dette gir lune og behagelige læringsarealer, samt et stabilt inneklima.

Hoff Snekkerverksted - Fra Arkitekt til Virkelighet

Stolt ordfører
-Vi er veldig glade og stolte over å motta prisen for Årets skolebygg 2021. Tusen takk til alle som har stemt på oss, og til alle som har deltatt i prosjektet. Torvbråten skole er et pionerprosjekt for fremtidige skolebygg, og hovedmålet har vært god livskvalitet og bærekraftig utvikling.

-Skolen skal være et godt sted for både elever, ansatte og lokalbefolkningen – og den skal være mest mulig klima- og miljøvennlig.

I Asker kommune jobber vi målrettet med å redusere miljøbelastning og klimautslipp fra byggeprosjekter, og det er veldig gøy at Torvbråten skole berømmes for sine klimavennlige løsninger, også i en BBC-dokumentar om hvordan bygninger kan utformes, konstrueres og drives for å forbedre menneskers livskvalitet og bevare planeten vår.

-Den positive oppmerksomheten, og ikke minst utmerkelsen Årets skolebygg, gir oss masse motivasjon og inspirasjon i det videre arbeidet med å bygge bærekraftige lokalsamfunn. Og så er det veldig hyggelig for alle barn, unge og voksne som bruker denne flotte skolen i hverdagen. Lena Conradi, Ordfører Asker Kommune. 

Torvbråten skole er årets skolebygg 2021
Foto: Hundven-Clements Photography.

Prosjektleder i kommunen Alf Kaare Stokker, hadde følgende å si når vinneren var klar. 
-Torvbråten skole er et spesielt prosjekt som har kombinert arkitektur, pedagogikk, klima og miljøkrav på en ny måte. Rektor og brukerne har bidratt sterkt sammen med arkitekt og entreprenør for å nå alle målene som var satt.

-Prosjektet har også skapt et bredt folkelig og politisk engasjement. Den felles innsatsen og samarbeidet har resultert i en skole i massivtre med flerbrukshall i god tilknytning til uteområdene med lekearealer, skog med turstier og lysløyper. Vi er stolte av prosjektet og glade for anerkjennelsen denne prisen gir oss.

Samarbeid med de ansatte hele veien
-Samarbeid med arkitekt, byggeleder og entreprenør har hatt preg av tett samarbeid, god dialog og åpenhet for skolens pedagogiske innspill. Nærheten til naturen og det mangfold av fysiske aktiviteter og utfoldelse uteområde gir, skaper stor glede for elevene og nærmiljøet rundt. 

-Skolens uteareal tas aktivt i bruk etter skoletid og i helger. Jeg har, som rektor, i samarbeid med de ansatte hele veien tenkt at dette blir en skole vi skal lære i, men også lære av. Elevene har derfor hatt ny skole som et tverrfaglig tema i fagplanene høsten før innflytting. Begreper som massivt tre, solceller, svanemerking og bærekraft m.fl. har fått et innhold og økt forståelse for elevene.

-Vårt skolebygg ble dermed ikke bare et fint bygg vi flyttet inn i, men også et bygg med innhold som førte til økt kunnskap om prosessen og mye stolthet. Vårt fokus nå er rettet mot egne holdninger og arbeid med bevisstgjøring av egen atferd for å ivareta skolen videre og bli mer miljøvennlig i praksis.

-Vi opplever at våre elever er blitt veldig glad i den nye skolen sin og trives med skolens arkitektur. En viktig forutsetning for motivasjon og læring. Tusen takk for alle som har stemt på skolen vår! Grethe Hultgren. Rektor Torvbråten Skole. 

Torvbråten skole er årets skolebygg 2021
Foto: Hundven-Clements Photography.

Arkitektur med brukerne i fokus 
-LINK Arkitektur er svært stolte over nye Torvbråten skole og for å motta denne anerkjennelsen. Nye Torvbråten skole er et resultat av klare målsetninger, tidlige beslutninger og en tydelig bestilling med høy involvering av brukere og interessenter.

-LINK Arkitektur har vært involvert allerede i tidlig fase med bevisste valg om bærekraftige mål for prosjektet. Gjennom et godt samarbeid med totalentreprenør Veidekke og medvirkende konsulenter har vi sammen skapt et bygg med flere innovative og fremtidsrettede løsninger som ikke har blitt brukt i lignende byggeri tidligere.

-Dette har i sin tur gitt synergieffekter gjennom å skape gode læringsmiljø med mer miljøbevisste brukere. Det er utallige måter å skape bærekraftige og fremtidsrettede prosjekter på, både med hensyn til miljø, det sosiale og det økonomiske aspektet.

Vårt viktigste samfunnsoppdrag er å foreslå og skape konkrete løsninger som driver utviklingen fremover. Dette er nye Torvbråten skole et synlig bevis på. John-Erling Johannessen. Sivilingeniør, LINK Arkitektur. 

Spennene og lærerikt prosjekt
Torvbråten skole har vært et spennende og lærerikt prosjekt for Veidekke Entreprenør. Asker kommune har hatt fokus på sluttresultatet for et helt nærmiljø, og høye miljøambisjoner for skolen for øvrig.

-Da synes vi det er moro å se at et konstruktivt samarbeid med Asker kommune har gitt et prisvinnende sluttresultat. Vi takker for oppdraget! Morten Hoff EEk, Prosjektleder Veidekke Bygg.