Bergen blir de første utenfor Osloregionen som blir med på samarbeidet med de mest klima-ambisiøse aktørene i byggebransjen.
Byarkitekt Maria Molden, direktør for Klimaetaten Stina Oseland og direktør for Plan- og bygningsetatenTarje Wanvik utgjør arbeidsgruppen som skal sette i gang FutureBuilt i Bergen. Bilde: Håvard Prestegården
Sist oppdatert: 01-07-2022

Tar FutureBuilt til Bergen

Bergen blir de første utenfor Osloregionen som blir med på samarbeidet med de mest klima-ambisiøse aktørene i byggebransjen.

Bergen kommune skal inngå en samarbeidsavtale med FutureBuilt, etter å ha fått tilsagn på 5,5 millioner kroner i Klimasats-midler fra Miljødirektoratet. 

 FutureBuilt er et innovasjonsprogram og utstillingsvindu for de mest ambisiøse aktørene i byggenæringen. Målet er å realisere forbildeprosjekter som overoppfyller FNs bærekraftmål og Parismålene, og alltid kutter klimagassutslipp med minst 50 prosent i forhold til vanlig praksis. 

– Bergen jobber hardt for å kutte klimagassutslipp, og har tydelige ambisjoner for arkitektur.

-Vi ønsker raskere saksbehandling for utbyggere som prioriterer god arkitektur, klima og miljø, for å få en by som er grønnere og trivelig for alle, sier Thor Haakon Bakke, byråd for klima, miljø og byutvikling, i en melding. 

FLINKE, KJAPPE & KJEKKE

Kinderegg for utbyggere
At Bergen blir med, i form av et treårig pilotprosjekt, vil gi store fordeler for både næringslivet og kommunens organisasjon, mener byarkitekt Maria Molden. 

 – FutureBuilt stimulerer til bærekraftige byggeprosjekter, med god arkitektur, som vi alle ønsker. Det er bra for byen, næringslivet og bra for å få til mer av det vi allerede er gode på internt i kommunen, sier Molden. 

 Utbyggerne må yte litt ekstra for å delta i FutureBuilt, men de vil også få mange fordeler, nesten som et kinderegg: 

 – De vil få god veiledning, raskere saksbehandling og bedre omdømme, oppsummerer Tarje Wanvik, direktør for Plan- og bygningsetaten. 

 De to etatsdirektørene utgjør sammen med Stina Oseland, direktør for Klimaetaten, arbeidsgruppen som skal sette i gang FutureBuilt i Bergen. 

– 10 år med FutureBuilt i Oslo-regionen har gitt oss masse spennende erfaring og lærdom.

-Nå er vi klare til å dele, og vi ønsker Bergen kommune hjertelig velkommen inn i programmet som en pilot på nasjonal satsing, sier Ragnar Sand Fuglum, styreleder i FutureBuilt og direktør for samfunnstjenester i Asker kommune.

– På vei mot lavutslippssamfunnet kan vi ikke sitte på hver vår tue, det er helt nødvendig at vi både tenker tverrfaglig og at vi samarbeider, påpeker Fuglum, som gleder seg til å se hvordan ambisiøse utbyggere i Bergen skal bidra til innovasjon i byggebransjen.

Tar FutureBuilt til Bergen
Et mulig FutureBuilt-prosjekt: Betongstøperiet på Grønneviken. Bilde: Håvard Prestegården

Både private og offentlige byggeprosjekter kan bli del av FutureBuilt. Bergen kommune har i forbindelse med Klimasats-søknaden skissert fem aktuelle prosjekter.

Blant disse er planene om å få bygget rundt 375 nye boenheter i Grønneviken, der kommunen ønsker nye typer deleløsninger og alternative boformer.

I Grønneviken ligger også et betongstøperi bygget av krigsfanger under annen verdenskrig, med en unik konstruksjon som ikke finnes andre steder i Bergen. Kommunen utreder muligheten for å etablere både barnehage og fellesarealer i det vernede bygget.  

 Videre håper kommunen at både rehabilitering av universitetets realfagsbygg samt etableringen av et flerbruksbygg på cirka 14.000 kvadratmeter på Mindemyren blir en del av FutureBuilt-programmet.   

– Det er ikke gitt at akkurat disse prosjektene blir de første som settes ut i livet.

-Nå skal vi bruke høsten på å rigge oss, og så starter programmet hos oss i Bergen i 2023. Da vil alle som skal bygge noe, kunne søke om å bli med i FutureBuilt, sier Oseland.  

Første utenfor Østlandet 
Siden 2010 har FutureBuilt bidratt til å realisere 69 prosjekter. Disse er både nybygg og rehabilitering av en rekke ulike bygningskategorier og områder, for eksempel det nye Munch-museet i Oslo , bygget med lavkarbon-betong og kledd med resirkulert aluminium, og Marienlyst skole i Drammen, som ble Norges første passivhusskole.  

Frem til nå har FutureBuilt vært begrenset til Østlandet, og er eid av seks kommuner i Osloregionen. Forbildeprosjektene er blitt drevet frem i henhold til en egen metodikk og spesifikke kriterier.  

– Vi har sett at disse prosjektene har vært veldig vellykkede.

-Samtidig har Bergen lange og gode erfaringer med transformasjon og gjenbruk av bygningsmassen, og vi har jobbet grundig med forståelsen for boliger og sosial bærekraft, blant annet gjennom forskningsprosjektet Bopilot.

-Derfor ser vi at Bergen også har kompetanse og erfaring å bidra med inn i FutureBuilt som helhet, sier byarkitekt Molden.