– Utvikling av jernbanen er en viktig del av det grønne skiftet. Derfor har vi økt vår satsing på jernbaneprosjekter, sier jurist og seniorrådgiver i Sweco, Charlotte Wolf Apelthun. Foto: Sweco 
Sist oppdatert: 19-10-2022

Sweco styrker seg på jernbane

Sweco sine byggesaksjurister forsterker tjenesteområdet sitt og tar nå større markedsandeler på jernbaneprosjekter.

– Utvikling av jernbanen er en viktig del av det grønne skiftet. Derfor har vi økt vår satsing på jernbaneprosjekter, sier jurist og seniorrådgiver i Sweco, Charlotte Wolf Apelthun.

Sweco Norge har ett av de største juridiske fagmiljøene innenfor plan- og bygningsrett. Etterspørselen etter byggesaksjurister er stor, og juristene på gruppen for Byggesak og Eiendomsrådgivning i Sweco bistår med strategiplanlegging, juridisk rådgivning og i rollen som ansvarlig søker for de store jernbaneaktørene i Norge.

På Sweco sitt kontor i Bergen sitter det 14 jurister/jordskiftekandidater som er spesialisert i rollen som ansvarlig søker opp til tiltaksklasse 3

Juristene bistår hele Sweco Norge, samt eksterne kunder og jobber til daglig i store, og kompliserte bygg- og anleggsprosjekter.

De siste årene har dedikerte ressurser på gruppen bistått blant annet Bane NOR, Sporveien og Bybanen i jernbaneprosjekter, hovedsakelig i rollen som ansvarlig søker.

– Jernbaneutbygging er ett av våre satsingsfelt og som vi de siste årene har opparbeidet særskilt kompetanse på.

-Denne typer prosjekter fordrer inngående kjennskap til regelverket, herunder særbestemmelser for det som gjelder for jernbanetiltak, sier Wolf Apelthun, i en melding.

Det siste prosjektet på listen over jernbaneprosjekter Sweco er involvert i, er jernbanestrekningen Kleverud-Sørli-Åkersvika.

Der er selskapet kontrahert både som rådgiver innenfor prosjekt- og prosjekteringsledelse, samt ansvarlig søker. Sweco er også engasjert som ansvarlig søker på utbyggingen av Follobanen på Østlandet, Bybanen byggetrinn 4 i Bergen og elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen.

Prosjektene føyer seg inn i rekken av jernbaneprosjekter selskapet nå jobber med.

-Da er det viktig å vise at Sweco kan tilby jurister som kan bistå kundene med å navigere seg gjennom kompliserte lovbestemmelser og sikre den gode dialogen med kommunen. Dette gir kvalitet i våre leveranser, sier jurist og rådgiver i Sweco, Ingrid Sagen Tholo. Foto: Sweco

– Vi ser at det er et økende behov for juridisk bistand i byggeprosjekter.

-Regelverket innenfor plan- og bygningsrett er komplisert, og bygningsmyndighetene setter stadig strengere krav for kvalitet i søknadsarbeidet.

-Da er det viktig å vise at Sweco kan tilby jurister som kan bistå kundene med å navigere seg gjennom kompliserte lovbestemmelser og sikre den gode dialogen med kommunen.

-Dette gir kvalitet i våre leveranser, sier jurist og rådgiver i Sweco, Ingrid Sagen Tholo.

Sweco har også lang tradisjon for å leie ut sine jurister til kommunesektoren innenfor plan og byggesaker.

– Dette har vi gjort i nærmere 20 år og fått veldig gode tilbakemeldinger på fra våre kunder. Derfor vil vi ha fokus på bistand til kommunene også i tiden som kommer.

-Erfaring med kommunal byggesaksbehandling er noe som er en klar fordel i dialogen med kommunene, men som også styrker vårt bidrag inn i våre kunders strategiplanlegging for gjennomføring av prosjekter.

-Fremover ser vi på mulighetene for å leie ut våre ressurser til å bidra blant annet i strategiplanleggingen til aktører innen jernbane og vei.

-Dette må sees i sammenheng med at vi også har begynt å etablere et fagmiljø innen grunnerverv, sier jurist og gruppeleder for Byggesak og Eiendomsrådgivning, Wilhelm Holst Skar.