F.v. Bård Standal, videadm. direktør i Fornybar Norge og Elisabeth Baird, divisjonsdirektør for energi i Sweco. Foto: Sweco.
Sist oppdatert: 26-09-2023 Pressemelding

Sweco blir medlem av Fornybar Norge

Sweco annonserer i dag sitt medlemskap i Fornybar Norge, en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for hele fornybarnæringen.

Partnerskapet markerer et ytterligere skritt i selskapets forpliktelse til å fremme bærekraftig og fornybar energi i Norge.

- Medlemskapet kjennes helt rett ut for Sweco, som har levert tjenester til den norske energisektoren i over 100 år.

Ambisiøst rehabiliteringsprosjekt

- Vi er takknemlige for at Fornybar Norge nå ønsker å inkludere hele bransjen, også rådgiversiden, utover de som produserer eller distribuerer strøm, slik det var under forgjengeren Energi Norge.

- Energifeltet har alltid vært en sentral del av Swecos virksomhet, og selskapet skal de neste årene ytterligere øke satsingen på grønn energi, sier Elisabeth Baird, divisjonsdirektør for energi i Sweco.

Samler fornybar energi-bransjen

Fornybar Norge, kjent for sitt engasjement og arbeid for en 100% fornybar energisektor, samler nøkkelaktører innen fornybar energi-bransjen.

- Vi er glade for at Sweco sammen med oss vil jobbe for å akselerere overgangen til ren energi og ytterligere styrke Norges posisjon som en pioner innen fornybar teknologi, sier Bård Standal, videadm. direktør i Fornybar Norge.

Teknologi for et bekymringsløst liv

Mer relevant enn noen gang

Som Europas ledende rådgivende ingeniør- og arkitektvirksomhet, spenner Swecos kompetanse bredt; Fra store vann- og energiprosjekter, til effektive og miljøvennlige transportløsninger og utviklingen av byer og grønne områder.

Swecos energieksperter jobber med hele kraftforsyningskjeden, fra produksjon av energi til distribusjon og forbruk.

– Jeg opplever at våre eksperters kompetanse aldri har vært mer relevant enn nå. For å lykkes i overgangen til grønn energi, og imøtekomme energiforbruket som følger av økt elektrifisering, vil kompetanse og teknologi spille en avgjørende rolle.

- Sweco jobber aktivt for å utforme innovative løsninger sammen med våre kunder.

- Vi tror, i likhet med Fornybar Norge, at økt samarbeid på tvers av bransjen blir helt avgjørende for å lykkes med våre samfunnsoppdrag i tiden fremover, sier Baird.

Pol Betong AS - Leikvoll hall C

Økt kunnskapsdeling og påvirkningskraft

Som medlem av Fornybar Norge vil Sweco være en sterk samarbeidspartner.

- Sammen med Sweco vil vi fortsette å jobbe for å akselerere overgangen til ren energi og styrke Norges posisjon innen fornybar teknologi.

- Deres rådgivende ingeniører og eksperter innen ulike fagområder gir oss mulighet for enda sterkere kunnskapsdeling på tvers i organisasjonen, og flere politiske påvirkningsmuligheter mot en grønnere fremtid.