– Strenge, men nødvendige tiltak for byggeplasser i Oslo
– BNL har stor forståelse for at Oslo kommune ønsker strengere regler også for byggeplasser, og at de må gjøre målrettede og strenge tiltak for å begrense videre smittespredning. Vi mener at å sette krav til alle byggeplasser om å følge BNLs smitteveileder, er et slikt målrettet tiltak, sier Sandnes.. Foto: BNL

Innfører strenge tiltak på byggeplasser i Oslo

Oslo kommune har i dag vedtatt en har egen forskrift for smittevernfaglig drift av byggeplasser, for å få kontroll med smitten. BNLs bransjestandard for smittevern er blitt forskriftsfestet.

– Dette er strenge, men nødvendige tiltak. BNL er fornøyd med at våre innspill er blitt lyttet til, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL, i en melding.   

Byggenæringen er en stor næring med mange bedrifter og ansatte og det er mange byggeprosjekter pågående i Oslo.

– BNL har stor forståelse for at Oslo kommune ønsker strengere regler også for byggeplasser, og at de må gjøre målrettede og strenge tiltak for å begrense videre smittespredning. Vi mener at å sette krav til alle byggeplasser om å følge BNLs smitteveileder, er et slikt målrettet tiltak, sier Sandnes. 

De nye reglene vil bli kombinert med en målrettet og forsterket testing på byggeplasser. Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av smittevernregler på byggeplasser skal kunne straffes med fengsel i inntil 6 måneder.

– BNLs medlemsbedrifter tar smittevern svært på alvor, og tåler strenge reguleringer. Vi ser selvfølgelig svært alvorlig på de smittevernsutbruddene som har oppstått i Oslo. De nye virusvariantene gjør at bedriftene må heve guarden enda høyere, slik at vi klarer å holde hjulene i gang, sier Sandnes.

Sig. Halvorsen

BNLs smittevernsveileder har vært vårt viktigste våpen i kampen mot Covid19
– Den har også gjennom hele pandemien vært under stadig revidering utfra smittesituasjonen i samfunnet. I den siste utgaven anbefaler vi også alle bedrifter om å ta i bruk Smittestopp-appen aktivt som er et viktig verktøy når det gjelder smittesporingen, sier Sandnes.

Sandnes peker på at for å kunne fortsette aktiviteten må alle bedriftene i byggenæringen følge Oslos forskrift.

– Oslo kommune må få kontroll på smittesituasjonen. Det er provoserende at useriøse bedrifter som ikke tar smittevern på alvor bidrar til å undergrave alt det gode smittevernsarbeidet den organiserte delen av næringen gjør, avslutter han.

Forskriften trer i kraft 2. mars 2021 og gjelder frem til og med 23. mars 2021. Forskriftene finner du her