Sammen vil Rehub og Resirqel sørge for å øke andelen av ombruk i byggebransjen.
Resirqel legger ut varer på Rehub! Resirqels dokumenterte balkongdører og vinduer er nå tilgjengelige på ombruksportalen Rehub, en ‘one stop shop’ for ombruk. Fra venstre: Martin Eid (Resirqel), Lasse Kilvær (Resirqel), Johanne Thurmann-Moe (Rehub) og Linn Helland (Rehub) Foto: Rehub
Sist oppdatert: 02-09-2021

Fjerner barriere for ombruk

Sammen vil Rehub og Resirqel sørge for å øke andelen av ombruk i byggebransjen. Aktørene har nå inngått en avtale hvor Resirqel gjør materialer tilgjengelig i den digitale løsningen Rehub.

– Oversikt over tilgjengelige varer og mellomlagring er kjent i bransjen som viktige barrierer for ombruk. Ved å samarbeide med Rehub kan vi sammen tilby bedre løsninger på disse problemene, sier Lasse Kilvær, daglig leder i Resirqel, i en melding. 

Selskapet Resirqel vil tilby Rehubs kunder lagertjenester for ombruksvarer, så snart dette er tilgjengelig gjennom ombrukslageret Sirkulær Ressurssentral.

I tillegg vil selskapene samarbeide rundt digital informasjonsflyt, blant annet ved å utvikle felles parametere for registrering av ombrukbare byggevarer.

Vestviken er en entreprenør fra Drammen med fokus på totalentrepriser i samspill med profesjonelle byggherrer.

– For å realisere ombruk er det viktig at vi har evnen til å samarbeide og standardisere slik at vi får økt volum av materialer og at transaksjonene kan skje til en konkurransedyktig pris, sier Linn Helland, markedsansvarlig for Rehub og leder for forretningsutvikling i Rambøll.

– Resirqel bruker egenutviklet teknologi for å registrere og dokumentere ombruksvarer. Ved å legge materialer fra sin database inn i Rehub ønsker Resirqel å gjøre materialene lettere omsettbare og forhåpentligvis øke mengden ombruk, sier Martin Eid, partner i Resirqel.

- Den teknologiske samhandlingen mellom Rehub og vårt system er også viktig for oss. Vi ser frem til fortsettelsen.

– Rehub skal fungere som en åpen og transparent markedsplass som gir merverdi for alle samarbeidspartnere, og vi er glade for å få med en aktør som Resirqel, sier Johanne Thurmann-Moe, medgründer i Rehub.

- Løsninger og tjenester som den enkelte partner har vil bidra til å styrke alles tjenester, tilføyer hun.

Om Rehub

Rehub er en digital, toveis markedsplass for kjøp og salg av ombrukbare bygningsmaterialer. Formålet med Rehub er å akselerere ombruk av bygningsmaterialer ved å være en HUB for informasjon, kompetanse og salg gjennom å koble sammen flere databaser og aktører.

Rehub ble utviklet av Rambøll for å tilby løsninger på de mange utfordringene som markedet opplever i dag og hjelpe ulike selskap gjennom ombruksprosessen. Løsningen er åpen for alle og opplasting av materialer samt søk i tilgjengelige materialer er gratis.

Rambøll tilbyr ombrukskartlegging og andre rådgivningstjenester det skulle være behov for i ombruksprosessen.

Kranproffen - SIKKER – STERK – PRESIS

Om Resirqel

Ombruksspesialisten Resirqel tilbyr ombruksrådgivning, ombrukskartlegging, koordinator-, lager- og logistikktjenester, samt rådgivningsbistand i ulike faser av byggeprosessen.

Resirqel er et uavhengig privat selskap og deres tjenester benyttes av arkitekter, entreprenører, og byggherrer innen offentlig og privat eiendomsutvikling og forvaltning.

Selskapet er aktivt i en rekke FoU prosjekter knyttet til en sirkulær byggenæring, både som initiativtaker og deltaker. Resirqel er en av initiativtakerne bak Sirkulær Ressurssentral.

Om Sirkulær Ressurssentral

Sirkulær Ressurssentralskal tilby lagertjenester for overskudd- og ombruksvarer. I tillegg vil Sirkulær Ressurssentral tilby testing og tjenester for kvalitets og samsvarskontroll, samt tilby verksted og undervisningslokaler for å samle og drive et fysisk kunnskapssenter for ombruk av byggevarer.

Formålet til Sirkulær Ressurssentral er å tilrettelegge for økt sirkulært ombruk av materialer i byggebransjen i Oslo og omegn, og på den måten bidra til å redusere klimafotavtrykket fra materialbruk i bygg- og anleggsvirksomhet.

Statsbygg har blant annet donert et 4 500m2 telt og bidratt med oppstartsmidler. Resirqel, og Pådriv, som eier teltet, har utviklet Sirkulær Ressurssentral for ombruksmaterialer, og jobber med å få sentralen etablert på Økern i 2022. Resirqel vil tilby lagertjenester gjennom sentralen.