Previous
Next
Denne uka slapp Solid Gruppen og konsernsjef Terje Lyngaas tallene for 2021 som viser en omsetning på 1.128 millioner og et rekordresultat før skatt på 80,6 millioner. Foto: Solid Gruppen
Sist oppdatert: 21-04-2022

Solid Gruppen med rekordresultat i 2021
 
Solid Gruppen fortsetter den gode trenden fra de siste årene med å levere sterke resultater og 2021 ble konsernets beste noensinne. 

Denne uka ble tallene sluppet og de viser en omsetning på 1.128 millioner og et rekordresultat før skatt på 80,6 millioner.

Konsernet består hovedsakelig av bedrifter innen bygg- og eiendomsbransjen, med Solid Entreprenør som det største enkeltstående firmaet. I tillegg består konsernet av entreprenøren Nipas AS samt boligutvikleren Solid Prosjekt.

Fra og med 2022 inngår også det Oslo-baserte selskapet Håndverkeriet AS i gruppen, som alene omsatte for ca 270 mill i 2021. Solid har også eierinteresser i smarthusselskapet Autobolig og det grønne IT-selskapet LCA.no. 

Norges hyggeligste håndverker 2022

God styring og kontroll på prosjektene
Konsernsjef Terje Lyngaas er naturlig nok svært fornøyd med utviklingen i konsernet. Samtidig understrekes viktigheten av å ha god styring på prosjektene, idet man rigger man seg mot videre vekst.

-Vi har jobbet knallhardt med å få kontroll på risiko og kostnader i alle våre prosjekter, og har blant annet gjennom 2021 utviklet vårt eget styringssystem kalt STYR.

-Dette sikrer gode rutiner og bedre kontroll i alle ledd. De gode resultatene vi ser nå skyldes ene og alene hardt og målrettet arbeid fra alle våre ansatte, sier Lyngaas i en melding. 
 
Årets omsetning på 1.128 millioner er betydelig opp fra 2020 som endte på 870 millioner. Resultatet i 2021 på 80,6 mill fortsetter den gode trenden vi så allerede i 2020 hvor resultatet endte på 49,3 mill.

Gruppen budsjetter med videre vekst også inn i 2022. Spesielt vil kjøpet av Håndverkeriet AS gi spennende tilvekst i et sterkt voksende segment innen rehab, ombygging og transformasjon.

-Med stadig større fokus på bærekraft og fortetting rundt knutepunkter i de større byene, ser vi en tydelig vekst i segmentet rehab.

-Vi har derfor store forventninger til vårt nye selskap i gruppen, som allerede kan vise til rekordhøye ordrereserver inn i 2022 sier Lyngaas videre.Også Solid Entreprenør har landet flere store prosjekter, og skal blant annet levere totalentreprisen på leilighetene Byhaven på Værste-området. 

Profilmontasje AS

Øker satsingen innen næringseiendom  
Etter planen vil et nytt kontorbygg til Solid Gruppen stå klart i løpet av noen år. Det nye kontorbygget er på mange måter startskuddet for at konsernet nå trer inn i markedet for næringseiendom.

Flyttingen fører til at selskapet frigjør bygningsmassen på Rolvsøy hvor dagens hovedkontor ligger.  

-Det nye hovedkontoret vil bli flaggskipet i eiendomsporteføljen vår og samtidig gi oss verdifull kunnskap på et felt vi vil øke innsatsen fremover. sier Lyngaas. I Bjørnengveien disponerer vi et område på nærmere 20 mål som inkluderer både eksisterende bygningsmasse og ubebygd areal.  

Her ligger det mange spennende muligheter som vi vil vurdere sammen med dagens leietakere og potensielt nye som ønsker en sentral beliggenhet i Fredrikstad.