Læreplassjeger 2021 - Bli med på kampanje du også
Tusenvis av lærebedrifter over hele landet vil få tilsendt rekrutteringsbrosjyre og bli kontaktet av læreplassjegere. Det er laget felles materiell som kan brukes fritt av alle som vil ta del i kampanjen. Foto: WorldSkills 
Sist oppdatert: 09-04-2021

Søker læreplassjegere over hele Norge

WorldSkills Norway inviterer til deltakelse i Læreplassjeger-kampanjen 2021. Kampanjen har planlagt oppstart 2. juni og vil pågå gjennom sommeren og godt utpå høsten.   

Læreplassjeger-kampanjen 2021

  • Kampanjen har oppstart 2. juni og vil pågå frem til senhøsten (oktober)
  • En landsomfattende kampanje som  har til hensikt å understøtte fylkeskommunenes arbeid med å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser
  • Ved siden av fylkeskommunene er alle fagforbund, bransjeorganisasjoner, opplæringskontorer og skoler også invitert til å bli læreplassjegere 
Øst-Tek Østlandske Byggeteknikk AS er et uavhengig, rådgivende ingeniørfirma lokalisert på Gjøvik.

Tusenvis av lærebedrifter over hele landet vil få tilsendt rekrutteringsbrosjyre og bli kontaktet av læreplassjegere. Det er laget felles materiell som kan brukes fritt av alle som vil ta del i kampanjen

Potensielle bedrifter kan melde sin interesse på: www.læreplassjeger.no

– WorldSkills Norway vil også i 2021 gjennomføre kampanjen Læreplassjeger. Det er fortsatt stort behov for flere lærebedrifter og læreplasser, sier daglig leder Bjørnar Valstad i WorldSkills Norway.

– Pandemien gjør at usikkerheten er større enn noen gang, og oppsummering fra fjorårets kampanje viste at det fortsatt er svært mange potensielle læreplasser i både nye og eksisterende bedrifter. Vi håper derfor at mange vil være med på dette viktige arbeidet også i år. 

Meld dere på kampanjen
Fylkeskommunene bes melde seg på kampanjen via dette
påmeldingsskjema:

Opplæringskontorer, organisasjoner, bedrifter og skoler melder seg på via dette påmeldingsskjema:

Bjørn Gregersen AS - Din lokale rørlegger

Det er utarbeidet eget materiell for læreplassjegere:

  • Refleksvester
  • Capser
  • T-skjorter
  • Rollup poster
  • Rekrutteringsbrosjyre til potensielle lærebedrifter
  • Annonsemateriell (til fysiske og digitale annonseflater)

Deltakere kan knytte egen logo på dette materiellet sammen med WorldSkills Norway sin logo. Materiell kan bestilles her...