Skanska bygger Helgerudkvartalet for Andenæs Eiendom og er nå klare for byggestart 1. februar 2022.
Det er nå klart for bygging og kontrakten på 965 millioner kroner inngår i Skanskas ordrereserve for Norden i fjerde kvartal.
Sist oppdatert: 21-12-2021

Klart for bygging av Helgerudkvartalet

Skanska bygger Helgerudkvartalet for Andenæs Eiendom og er nå klare for byggestart 1. februar 2022.

Helgerudkvartalet er første fase av et stort byutviklingsprosjekt i sentrum av Sandvika, der to helt nye kvartaler på totalt ca. 60 000 m2 skal bygges.

Prosjektet vil bestå av kombinasjonsbygg med både næringsarealer og boliger. Kontrakten ble signert i juni 2021, og partene har siden det gjennomført en samspillsfase hvor prosjektet er detaljprosjektert.

Det er nå klart for bygging, og kontrakten på 965 millioner kroner inngår i Skanskas ordrereserve for Norden i fjerde kvartal.

Andenæs Eiendom, som eier en rekke eiendommer i Sandvika, har jobbet med utviklingen av det som blir selskapets største prosjekt siden starten av 2000-tallet.

Skanska vant prosjektet etter en konkurranse basert på pris og gjennomføringsevne, og etter en vellykket samspillsfase ser begge parter frem til byggestart i februar 2022:

- Vi ser frem til å sette spaden i jorden i februar og er veldig glade for å være med på dette store og viktige byutviklingsprosjektet i Sandvika.

-Med den spesielle kombinasjonen av næring og bolig, og ikke minst ambisiøse miljøambisjoner, er dette et prosjekt som passer meget godt inn i vår portefølje, forteller Tor Arne Midtskogen, konserndirektør med ansvar for byggvirksomheten i Skanska Norge, i en melding

Kardex Norge

- Etter å ha jobbet med prosjektet i så mange år er vi veldig klare for å komme i gang med byggingen av det som vil være et løft for Sandvika sentrum.

-Vi har lagt ekstra ressurser i å lage et bygg som kombinerer bærekraft, kvalitet og arkitektonisk verdi, og salget vitner om en stor interesse for å bo i et levende bysentrum.

-Vi har hatt et godt samarbeid med Skanska, og sammen skal vi realisere et prosjekt som både skal forsterke stedstilhørelse og identitet i byen, forteller Kristoffer Andenæs, som representerer familien Andenæs, eiere av Andenæs Eiendom.

De fem nederste etasjene vil bli næringslokaler, med butikker og serveringssteder mot gater og torg i første etasje. I sjette etasje skal det bygges en felles takhage for boligene som bli liggende i 6 frittstående boligbygg på taket av næringslokalene.

Boligbyggene blir fra 6 til 10 etasjer høye og består av totalt ca. 220 boenheter i ulike størrelser.

Prosjektet blir miljøsertifisert i henhold til BREEAM NOR Excellent, som vil bidra til å sikre at bygningene blir sunne, velfungerende og energieffektive. Siste overlevering vil bli i tredje kvartal 2025.