Ramirent satser på det grønne skifte og etablerer avdelingen Energi og Miljø
Sammenslåingen vil gi Ramirent et solid fundament for å levere innovative og bærekraftige løsninger som imøtekommer bransjens stadig skiftende behov. Foto: Ramirent 
Sist oppdatert: 27-06-2023 Pressemelding 

Ramirent satser på det grønne skifte 

Bærekraftige løsninger og tjenester er viktige for oss, og vi er dermed stolte av å kunne dele vår nye satsing på det grønne skifte ved å slå sammen fagavdelingene elektro og byggvarme.

Den nye avdelingen, Energi og Miljø, vil styrke Ramirents posisjon og fokusere på utviklingen av eksisterende fagområder samt nye initiativer innen energi og miljø.

Energi og Miljø vil samle 15-20 dyktige medarbeidere som besitter unik kompetanse innen fagområdene elektro og byggvarme.

Krøderen Elektro|Krøderen leverer alt innen elektro til din bolig, hytte eller prosjekt.

Denne sammenslåingen vil gi Ramirent et solid fundament for å levere innovative og bærekraftige løsninger som imøtekommer bransjens stadig skiftende behov.

Gjennom etableringen av avdelingen Energi og Miljø tar Ramirent et viktig steg mot en mer bærekraftig fremtid

- Vår nye avdeling Energi og Miljø representerer et viktig skritt fremover i vår bærekraftsstrategi, uttaler Administrerende direktør Fredrik Brandal.

- Vi er forpliktet til å tilby våre kunder de beste løsningene for å redusere deres miljøpåvirkning samtidig som vi opprettholder høy kvalitet og effektivitet. Vi er stolte av våre medarbeidere og deres kompetanse, og ser frem til å utvikle nye innovative tjenester og produkter som vil gjøre en positiv forskjell.

Ledige stillinger innen bygg og anlegg

Energi og Miljø vil ha en tydelig fokus på energieffektive løsninger, reduksjon av CO2-utslipp og implementering av grønne teknologier innen bygge- og anleggsbransjen.

Ramirent vil opprettholde tett samarbeid med kunder, leverandører og andre interessenter for å fremme bærekraftig utvikling i bransjen.

Petter Johnsen, Produktsjef Byggvarme, påpeker betydningen av å samle elektro- og byggtørk-avdelingene:

- På utslippsfrie byggeplasser er det særlig viktig at elektro- og byggtørk-avdelingene samarbeider tett.

Brafas - Rud Svømmehall

- Vi har observert at kundene ofte undervurderer behovet for tilstrekkelig strøm i etableringsfasen, og det kan skape utfordringer når vi skal starte tørkeprosessen.

- Metodene for å oppnå en utslippsfri tørkejobb begrenser seg til fjernvarme og/eller strøm, derfor er det avgjørende at disse to avdelingene jobber tettere sammen for å sikre tilstrekkelig og stabil strømtilgang fra starten av.

Ramirent er forpliktet til å fortsette å lede an i bransjen ved å tilby bærekraftige løsninger og tjenester. Gjennom etableringen av avdelingen Energi og Miljø tar Ramirent et viktig steg mot en mer bærekraftig fremtid.