Rune Kufaas er ansatt som kommersiell direktør i HRP. Foto: HRP
Sist oppdatert: 19-07-2023 Pressemelding 

Rune Kufaas ny kommersiell direktør i HRP

Rune Kufaas er ansatt som Kommersiell direktør i HRP. Selskapet passerte 500 ansatte i vår og omsetter for rundt 700 millioner. Neste målsetning er å passere 1 milliard.

- For å kunne nå våre nye mål, skal vi vinne nye jobber i andre markeder enn de vi tradisjonelt har operert i.

- Vi har derfor sett behov for å styrke vårt markedsarbeid, og vi er glade for at vi har fått Kufaas til å lede HRPs kommersielle satsning i nye markeder, sier administrerende direktør Jan Arild Kingswick.

Siden 2022 har Rune Kufaas vært HRPs avdelingsleder i Nord-Norge, divisjon Strategisk utredning og analyse. Samme dag som HRP passerte milepelen med 500 ansatte, gikk han over i sin nye rolle.

Ledige stillinger innen bygg og anlegg

Kufaas har 10 års erfaring i konsulentrollen og 20 års erfaring fra ulike lederstillinger i nordnorsk næringsliv.

- Jeg er imponert over bredden i de tjenestene vi er i stand til å levere. HRP kan bidra i et hvert byggeprosjekt fra ideen eller behovet oppstår, til innflytting, og vi er fremst i landet på flere områder, sier Kufaas.

HRP sin vekst medfører en betydelig rekruttering av flere, kloke hoder

- I dag har vi ny rekord på vårt oppstartskurs, hvor det er 30 nye ansatte som skal få sin innføring i HRP.

- De tradisjonelle prosjekt- og byggeleder tjenestene utgjør omtrent halvparten av det selskapet tilbyr og vi satser tungt på ny teknologi, bred sammensatt kompetanse og effektiv ledelse av prosjekter. 

- Nye etableringer over hele landet er også et resultat av HRP sin økte oppdragsmengde og økt antall kunder. Lokal tilstedeværelse med rett kapasitet og kompetanse er viktig for våre kunder. Derfor er vekst i regionene viktig for oss, forklarer Kufaas.