Econor Tromsø skal bygge Samiske Nasjonalteatret Beaivváš og Samisk videregående skole i Kautokeino
Bygningen skal tilpasse seg landskapets naturlige former. Illustrasjon: Econor med Snøhetta Oslo AS og 70°N arkitektur, Tromsø
Sist oppdatert: 29-06-2021

Econor Tromsø skal bygge samisk nasjonalteater

Statsbygg melder at de har besluttet hvem som skal bygge det nye Samiske Nasjonalteatret Beaivváš og Samisk videregående skole, og reindriftsskole.

Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš og Samisk videregående skole og reindriftsskole skal samlokaliseres i Kautokeino. Etter en konkurranse om oppdraget har Statsbygg valgt Econor i Tromsø som hovedentreprenør for byggingen.

Med seg har de arkitektfirmaene Snøhetta i Oslo AS og 70°N arkitektur i Tromsø. 

Dette er en milepæl i prosjektet. Statsbyggs oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet er å utarbeide et forprosjekt for samlokaliseringen.

Neste steg er nå at saken skal vurderes av regjeringen for mulig beslutning om byggebevilgning i budsjettet for 2022.

Econor Tromsø skal bygge Samiske Nasjonalteatret Beaivváš og Samisk videregående skole i Kautokeino
Teater med mulig adkomst fra forplass. Illustrasjon: Econor med Snøhetta Oslo AS og 70°N arkitektur, Tromsø

Det nye bygget som foreslås består av tre fløyer som møtes i en felles kantine, vestibyle og hovedinngang. Bygget skal fremstå som en del av naturen i form og materialitet.

Det blir utstrakt bruk av trematerialer og bygningen skal tilpasse seg landskapets naturlige former.

Bygningen vil bli på rundt 6900 kvadratmeter over to plan. Bygget får en stor teatersal og en mindre prøvesal. Skoledelen vil få en gymsal med tilhørende garderober, verksted, byggehall, storkjøkken, undervisningsrom og kontorarealer for ansatte.

Både skolen og teateret har lenge hatt behov for nye lokale. Det nye bygget skal oppføres ved den gamle flyplassveien rett utenfor Kautokeino sentrum.