Øker arbeidsproduktiviteten med 500 prosent
Innovasjonssjef Christopher Carlsen i Betonmast Buskerud-Vestfold leter stadig etter områder som kan forbedres ved å ta i bruk nye metoder og teknologi. Foto: Betonmast 
Sist oppdatert: 03-08-2022

Kutter i byggekostnader og forsinkelser med 3D-skanning

For å ligge i forkant av konkurrentene, leter Betonmast Buskerud-Vestfold stadig etter områder som kan forbedres ved å ta i bruk nye metoder og teknologi.

Et kritisk område har lenge vært overflater etter montering av prefabdekker tidlig i prosjekter. Ofte bestilles underleverandører med oppgaven å bygge strukturelle elementer som gulv, vegger og tak.

Disse elementene har strenge kontraktsmessige toleranser med hensyn til overhøyde og sprang.

Avvik utenfor disse toleransene gir konsekvenser blant annet for avretting av gulv, malerarbeider senere i prosjektet eller til og med en hel redesign av visse oppsett. Uoppdagede feil gjort i denne fasen har kostbare konsekvenser for de følgende fasene og hele prosjektet.

Det er Betonmast Buskerud-Vestfold som bærer risikoen for ekstra kostnader tilknyttet forsinkelser, dagsmulkt, omplanlegging, ekstraarbeid og rettslige skritt.

For å unngå dette jobber innovasjonssjef Christopher Carlsen og teamaet hans å sikre at betongarbeidene blir levert som planlagt, innenfor toleranser og før neste byggetrinn starter.

Innovasjonssjef Christopher Carlsen i Betonmast Buskerud-Vestfold leter stadig etter områder som kan forbedres ved å ta i bruk nye metoder og teknologi.

Selskapets tilnærming til kvalitetskontroll har tidligere vært å bruke en kombinasjon av sjekklister, stikkprøver og manuelle oppmålinger i områder hvor dette er mulig å gjennomføre.

Øker arbeidsproduktiviteten med 500 prosent
Betonmast verifiserer og dokumenterer nå 100 prosent av de aktuelle områder innen samme tid som har blitt brukt til å dekke ca. 15 prosent ved stikkprøver. Dette tilsvarer en produktivitetsøkning på over 500 prosent. Foto: Betonmast 

– Denne prosessen er så tidkrevende at kun 10-15 prosent av områdene kontrolleres på denne måten.

-Dersom de første kontrollene ikke avdekker avvik, så reduseres kontrollomfanget videre.

-Dette etterlater betydelige blindsoner for områder uten nødvendig kontroll, sier Christopher Carlsen, i en melding. 

Unødvendige kostnader og forsinkelser
Det å ikke oppdage avvik tidlig kan føre til flere komplikasjoner. Arbeidsflyten blir plutselig avbrutt og trenger umiddelbar oppmerksomhet for å forhindre ytterligere forsinkelser og en raskt og uplanlagt kostnadsøkning.

Hvert nytt avvik trekker oppmerksomheten bort fra andre viktige oppgaver og frustrasjonen vokser. I teorien bør disse ekstrakostnadene forårsaket av avbrudd og ekstraarbeid bæres av underleverandørene.

I realiteten er endringsordrer kompliserte prosesser med tilleggsoppgjør, forhandlinger og tvister. Ofte er kontrakter allerede avgjort og betalt når avvik oppdages og avbrudd oppstår.

Dermed kan Betonmast Buskerud-Vestfold ende opp med å betale deler eller hele regningen.

Disse situasjonene kan være svært plagsomme selv i relativt små prosjekter.

I et kontor- og lagerbyggprosjekt på 6000 m2 oppdaget Betonmast Buskerud-Vestfold et stort omfang av dekker utenfor toleranse som krevde oppretting.

Prosjektet møtte en ukes forsinkelse som måtte hentes inn igjen med dyr overtid og helgearbeid.

I et annet, kontorbygg-prosjekt på 1.000 m2 var det ekstra utgifter på 70.000 kroner i materiale knyttet til oversette avvik som kunne vært unngått.

Med økende prosjektstørrelse og kompleksitet kan forsinkelser og kostnader ved slike oversette avvik eskalere til enda større konsekvenser.

Øker arbeidsproduktiviteten med 500 prosent
Imersos skannerapp forenkler prosessen ved at Betonmast Buskerud-Vestfolds egne ansatte kan skanne og dokumentere som-bygget status med høy nøyaktighet umiddelbart etter at underleverandøren har meldt seg ferdig med arbeidet sitt. Foto: Betonmast 

Automatisert kvalitetskontroll med 3D-skanning og Imerso-programvare
Christopher Carlsen ville finne en bedre måte å gjennomføre hyppigere og proaktiv kontroll på. Etter å ha testet flere løsninger valgte han og hans team Imersos plattform i kombinasjon med en Leica BLK360 laserskanner.

Imersos plattform sammenlikner som-bygget-status med byggeplanene. Avvik som kan føre til kostbare konsekvenser oppdages raskt og tidlig i byggeprosessen.

Betonmast Buskerud-Vestfold kan dermed enten kreve at underleverandører retter opp slike avvik umiddelbart eller avregne merutgifter i sluttoppgjøret.

Christopher Carlsen har allerede implementert Imersos løsning i 14 prosjekter, og peker på flere kjennetegn ved løsningen som gjorde at teamet hans enkelt kunne ta i bruk teknologien:

– Imersos løsning er veldig intuitivt å bruke. Mobilappen deres integreres med laserskanneren og gjør skanningen så enkel at alle kan gjøre det, selv uten tidligere erfaring.

-Vi utfører skanningene vi trenger og laster dem opp direkte til plattformen uten å måtte eksportere til tredjepartsprogramvare.

– Behandlingstiden er kort, noe som lar oss reagere raskt når avvik oppstår – målet vårt er å se på resultatene selv innen samme dag. Brukergrensesnittet er enkelt å forstå og vi kan utføre de analysene vi trenger.

Øker arbeidsproduktiviteten med 5X
Imersos løsning gjorde det mulig for Betonmast Buskerud-Vestfold å avdekke elementer som er bygget utenfor toleranse tidlig og uten å bruke ekstra tid på kvalitetskontrollprosedyrer.

Selskapet verifiserer og dokumenterer nå 100 prosent av de aktuelle områder innen samme tid som har blitt brukt til å dekke ca. 15 prosent ved stikkprøver. Dette tilsvarer en produktivitetsøkning på over 500 prosent.

Videre forhindrer denne proaktive tilnærmingen uplanlagt nedetid, dagsmulkt (som kan overstige én promille av kontraktsverdien), og behovet for omplanlegging senere i prosjektet.

Tilleggskostnader forårsaket av ekstraarbeid fra andre underleverandører og tvister kan nå unngås.

Prosessen fører til å opprette beste praksis for enda jevnere arbeidsflyter i fremtidige prosjekter. Gjennom bedre dokumentasjon og sanntidsverifisering ser underleverandører at de selv er utsatt for lavere risiko og kan dermed gi bedre priser, noe som reduserer Betonmast Buskerud-Vestfolds kostnader ytterligere og øker konkurransefortrinn.

– Tiden vi vinner frem av den nye prosessen bruker vi blant annet til å forhandle bedre kontrakter, følge opp fremdriften og fange opp endringer underveis i prosjektet, avslutter Christopher Carlsen.

Gratis webinar byggeplassoppfølging med 3D-laserskanning og Imerso i Betonmast

For å lære mer om beste praksis for automatisering av kvalitetskontroll med Imerso i byggeprosjekter, meld deg på webinar onsdag 10. august 2022, kl. 10:00-11:30.