Previous
Next
Porsche Center i Trondheim er et av første Porsche Center i verden som bygges etter de nye design spesifikasjonen fra Porsche. Foto: Porsche Center Trondheim
Sist oppdatert: 02-08-2022

Porsche Center - Trondheim

De nye lokalene til Porsche blir virkelig et flott bygg som du legger godt merke til når du kjører inn til Trondheim fra sørsiden.

– Her har man hatt fokus på å skape en funksjonell og moderne bilforretning bygget etter de nyeste kravene til Porsche konsernet.

-Det er valgt beplantning på takflater som både ivaretar fordrøyning og tilfører bygget et naturlig element. Prosjektet har også solceller på tak, hvilket gjør at deler av strømbehovet dekkes lokalt, forteller prosjektleder Eirik Moe fraBorg Forvaltning, og legger til:

– Porsche konsernet satser stort på elektriske biler, og monterer en rekke ladere på utvendige parkeringsplasser. Da er det både bærekraft og verdi i at disse forsynes med fornybar strøm fra solcellepaneler.

Porsche Center i Trondheim er et av første Porsche Center i verden som bygges etter den nyeste design spesifikasjonen fra Porsche.

Det betyr at kundene her får oppleve en unik bilforretning, som sikret at både kunder og ansattes forventninger til gode kundeopplevelser blir ivaretatt. Porsche lokalt og sentralt, med egen arkitekt NSW har fulgt opp bygget i gjennom både design og byggefase.

– Prosjektet hat som andre prosjekter gjennomført den senere tiden blitt påvirket av både Covid og krigen i Ukraina.

-I tidlig Covid fase var det enkelte underleverandører som ble noe påvirket av fravær grunnet Covid, men HENTs prosjektledelse har sørget for at konsekvensene av dette har blitt minimale.

– Krigen i Ukraina har gitt enkelte sene leveranser på enkelte produkter, men også her har det blitt ivaretatt av prosjektet uten at det har gitt større konsekvenser, sier Moe.

Spark Studio -  Porsche center Trondheim
Asplan Viak Porsche center Trondheim

Han skryter av et godt samarbeid med de andre aktørene som har vært involvert i prosjektet.

– Da dette er en av de første prosjektene i verden som følger de siste design manualene til Porsche, har det vært nødvendig med tet dialog med Porsche.

-Her har både totalentreprenøren HENT med prosjektleder Mike Thorsen, Porsche representert med Håvard Gustad og Tomm Ingvaldsen og Porsches rådgivende arkitekter NSW med Chiara Zorzi og Espen Marthinsen vært sentrale.

Sylwia Wiergowska, sivilarkitekt og partner hos Spark Studio, forteller at de tidligere har samarbeidet med Hent blant annet ved gjennomføringen av Verdensarvsenteret på Vega. I januar 2021 ble de spurt om å bistå i detaljering av Porsche Center.

– Borg forvaltning er en kjent aktør for oss, men vi har ikke hatt anledning til å jobbe med dem tidligere.

-Prosjektet var allerede rammegodkjent da vi tok over og vi fikk ansvar for å utarbeide søknad om endring hvor kontordelen ble avskaffet.

– Porsche har utarbeidet en design manual som setter veldig klare og detaljerte føringer i prosjektet. Det viktigste for oss var å tegne et bygg som tilsvarer det Porsche ønsker ut i fra denne manualen, men dog tilpasset de lokale forholdene, sier Wiergowska.

Hun påpeker at bygget er en flott bilbutikk hvor det er lagt mye vekt og fokus på utførelse, materialer og overflate - både utvendig og innvendig. Den høye kvaliteten som man ønsker å oppnå, tilsvarer de eksklusive produktene som skal selges der.

– Samarbeidet med de andre aktørene har vært veldig profesjonelt og HENT stiller med prosjektledelse og organiseringssystemer som gjør det hele til en effektiv prosess hvor det overordnede målet er å levere et bygg som alle parter er fornøyde med.

HTH Kjøkken Trondheim
Lars Høyem AS -  Porsche center Trondheim

En bra finish
Prosjektleder Mike Thorsen hos Hent forteller at de fikk oppdraget etter å ha vært gjennom en samspillsfase, og også tidligere har samarbeidet mye med byggherre.

–Det som har vært viktig i dette prosjektet er å få en bra finish på jobben som utføres. Porsche liker at det ser gjennomført ut, så vi har blant annet brukt mye tid på å få synlig teknikk i tak til å se bra ut.

-De som flytter inn i dette bygget får store og fine lokaler med romhøyde og gode lysforhold med store vindusflater.

-I tillegg har det blitt et fint bygg å se på både fra utsiden og når du kommer inn som kunde blir du møtt med et stort og opplyst lokale, sier Thorsen.

Han legger ikke skjul på at det definitivt har bydd på utfordringer å bygge i Koronatider, spesielt i vinter da mange startet med å bli syke og det var karantenetid. Det påvirket fremdriften en del og gjorde det vanskelig å planlegge fremover.

– Da koronaen var ferdig, kom krigen i Ukraina som førte til at leveranser av materialer tok usedvanlig lang tid å få på plass.

-Vi har blant annet omprosjektert løsninger som følger av lang leveringstid på materialer som var nødvendige til den tenkte løsningen, for så å bruke materialer som var enklere å få tak i.

– Vi har hatt et godt samarbeid med alle aktørene på plass og alle har virkelig lagt ned en god innsats for at vi skal klare å få ferdigstilt dette bygget i henhold til tid, og kvalitet, selv om vi har hatt både koronautfordringer og krig i Ukraina.

-I tillegg til at vi har hatt en god dialog med både byggherre og Porsche for å finne de beste løsningene på ting slik at de får det som de ønsker seg, sier Thorsen fornøyd.