Ny storkontrakt til Bravida
– For oss i Bravida Norge er dette en av største kontraktene vi har hatt på enkeltfag. Vi er allerede inne i prosjektet på sikkerhet, lås og beslag som vi ble tildelt i 2020, forteller administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke. Foto: Bravida Norge
Sist oppdatert: 19-10-2021

Ny storkontrakt til Bravida Norge

Bravida Norge AS signerte 14. oktober kontrakten K4001 for leveranse av elektroarbeidene i sentralbygget til nytt sykehus i Drammen.

Kontrakten har en verdi på i underkant av 340 millioner norske kroner eks. opsjoner og mva.

Sentralbygget er på 90 000 m2 nybygg, og består av behandlingsbygget, poliklinikkbyggene, sengebygget og servicebygget – fordelt på til sammen ni etasjer. Nytt sykehus i Drammen blir et topp moderne sykehus på 122 000 m2. Det er Helse Sør-Øst RHF som er byggherre for det nye sykehuset.

Prosjektet starter opp umiddelbart med planlegging og samhandling, og produksjonsstart vil være våren 2022 med ferdigstillelse i 2025.

– For oss i Bravida Norge er dette en av største kontraktene vi har hatt på enkeltfag. Vi er allerede inne i prosjektet på sikkerhet, lås og beslag som vi ble tildelt i 2020, forteller administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke, i en melding. 

Savner bedre lobbyister til betongindustrien

Bærekraft i flere dimensjoner har stort fokus i dette prosjektet noe som passer med Bravida sin strategi.

Gjennom de siste årene har Bravida bygd opp god kompetanse på sykehusbygg både på Østlandet og i landet for øvrig, og har nylig ferdigstilt Tønsberg-prosjektet, psykiatribygg og somatikkavdeling ved Tønsberg sykehus. 

– Vi har i en årrekke jobbet målrettet og strategisk for å vinne disse kontraktene og jeg vil berømme de hos oss som har gjort dette mulig, sier en stolt divisjonsdirektør for Divisjon Østlandet i Bravida Norge, Øyvind Hagen.

– Byggingen av sentralbygget vil ha en bemanning på 10-50 personer fra Bravida, og vi vil stort sett gjennomføre dette ved egne medarbeidere fra våre avdelinger i Drammen, Sandefjord, Asker, Sarpsborg og Fredrikstad.

En viktig del av bemanningen vil være mange av våre dyktige lærlinger som i dette prosjektet vil møte mange spennende utfordringer. Det har blitt lagt ned mye arbeid i tilbuds- og dialogfasen, og vi gleder oss nå til å komme i gang med dette prosjektet, forteller Hagen videre.

– For Bravida som selskap er dette en viktig kontrakt da bygging og drift av sykehus er et prioritert markedssegment for oss.

-Vi har flere store sykehusbygg under produksjon, noe som muliggjør kompetanseoverføring som sikrer god prosjektgjennomføring med riktige løsningsvalg.

-Vi takker Helse Sør-Øst RHF for at vi ble valgt som leverandør av elektrotekniske installasjoner i dette spennende prosjektet, sier Bakke i en avsluttende kommentar.