I oktober overtok Lars-Thomas Nordkild rollen som leder for Multiconsult i nord.
Lars-Thomas Nordkild er ny leder for Multiconsult i nord. Foto: Multiconsult 
Sist oppdatert: 31-10-2022

Ny leder for Multiconsult i nord

I oktober overtok Lars-Thomas Nordkild rollen som leder for Multiconsult i nord.

Han mener selskapet er godt posisjonert for å gripe de mange mulighetene som finnes i regionen, særlig innen det grønne skiftet samfunnet står overfor.

- Det finnes mange spennende muligheter i nord, spesielt skjer det mye innen områdene industri og energi knyttet opp mot det grønne skiftet.

-Vi ser også flere oppdrag med offentlige investeringer, blant annet i infrastruktur til Forsvaret.

-Vår ambisjon er å gripe disse mulighetene og tilby den beste kompetansen for å løse de spesielle utfordringene som byggherrene møter.

-Gjennom vår lokale forankring, den totale tverrfaglige kapasiteten og erfaringen som Multiconsult besitter skal vi kunne tilby de beste ingeniørtjenestene, sier Lars-Thomas Nordkild, i en melding. 

Krøderen Elektro|Krøderen leverer alt innen elektro til din bolig, hytte eller prosjekt.

Nordkild er utdannet sivilingeniør i Konstruksjonsteknikk fra NTNU i 1998 og har siden da jobbet i rådgiverbransjen.

Han kommer fra stillingen som avdelingsleder for Bygg og kjenner byggebransjen i regionen godt. Han har vært med på å realisere mange spennende byggeprosjekter i Nord-Norge, på Svalbard og på Jan Mayen.

Multiconsult har 115 ansatte i Tromsø og totalt 160 medarbeidere i regionen som omfatter nordre-Nordland, Troms og Finnmark og Svalbard.

I hele Norge har Multiconsult rundt 2300 medarbeidere og leverer ingeniør og arkitekttjenester innen bygg og eiendom, samferdsel, infrastruktur, energi og industri.

Arnor Jensen som tidligere var leder for Multiconsult i nord fortsetter i selskapet.

Han går inn i en prosjektdirektørstilling med porteføljeansvar og vil jobbe med store tilbud, oppfølging av oppdrag og prosjekter på selskapsnivå.

- Vi ser et marked under endring, og med innslag av ny teknologi og behov for nye løsninger.

-Min viktigste oppgave er å sikre prosjektene både med rett kompetanse og gjenbruk av Multiconsults omfattende erfaring.

-Gjennom det kan kundene få levert kostnadsoptimale og sikre løsninger fra oss, sier Arnor Jensen.