Landskapsingeniør Ivar F. Nielsen blir ny leder for LINK Landskap.
Landskapsingeniør Ivar F. Nielsen blir ny leder for LINK Landskap. Wenche Hoel Knai
Sist oppdatert: 22-06-2022

Ny leder for LINK Landskap

For et drøyt halvår siden gikk landskapsingeniør Ivar F. Nielsen midlertidig inn i rollen som leder for LINK Landskap. I dag tiltrer han rollen som leder på permanent basis.

Ivar har 16 års fartstid i LINK Arkitektur og har de siste ni årene operert som nestleder for landskapsteamet.

Med seg i ledergruppen har han Christopher Diaz Linnerud som nestleder og Ida Grande som gruppeleder. Erle Stenberg og Sofie Persvik inngår også i teamledelsen som faglige ledere.

Landskapsteamet består av 30 landskapsarkitekter og -ingeniører med faglig ekspertise som spenner fra konseptutvikling og mulighetsstudier til ferdig prosjekt.

LINK Landskap legger vekt på en helhetlig, bærekraftig tilnærming i utforming av uterom som balanserer miljømessige, sosiale og økonomiske forhold for å skape robuste løsninger for fremtiden.

Håkonsen & Sukke Landskapsentreprenør - Anleggsgartner med solid kompetanse!

Ambisjonen er å skape flerfunksjonelle, inkluderende og vakre uterom som bidrar til å berike biologisk mangfold og gjøre de bygde omgivelsene mer motstandsdyktig mot klimaendringer.

I 2021 ble LINK Landskap hedret som «Best Scandinavian Landscape Architecture Office» i regi av EU Business News.

-Vår strategi for de neste årene innebærer å ta en tydelig posisjon innen bærekraftig arkitektur. Vi ønsker å ta en aktiv rolle i tidlig fase som gir økt innflytelse på gode valg som leder til høyere verdiskapning.

-Her ser vi økende behov for spisskompetanse og et komplett fullservice fagmiljø innen landskapsarkitektur. Vi tror Ivar vil fungere godt i rollen med å lede vårt landskapsteam.

-Han er faglig dyktig, pålitelig og svært engasjert, og han driver teamet med stødig hånd. Jeg er veldig glad for at han vil påta seg denne viktige rollen, sier adm.dir. Grethe, i en melding.