- NSA skal være en ledende organisasjon og bindeledd mellom forbruker og myndigheter innen personlig verneutstyr og arbeidsklær. Vi bør sikte på å samle 100 medlemsbedrifter i organisasjonen, ikke minst å få flere bedrifter fra Norge, sier Vegard Aune, CEO i Skydda Norge og styreleder i Nordic Safety Association (NSA) Foto: Skydda
Sist oppdatert: 23-05-2024 Pressemelding 

Skydda Norge-sjef valgt til ny leder i NSA

Vegard Aune, CEO i Skydda Norge, er valgt til ny styreleder i Nordic Safety Association (NSA), den svensk-norske bransjeforeningen for produsenter, importører, grossister og forhandlere av personlig verneutstyr.

Tirsdag 21. mai arrangerte NSA sitt årsmøte, hvor Vegard Aune ble valgt til ny leder. Aune, mangeårig CEO i Skydda Norge, har satt seg som mål å øke antallet medlemmer til 100, noe som vil innebære en dobling av dagens medlemsbase.

- NSA skal være en ledende organisasjon og bindeledd mellom forbruker og myndigheter innen personlig verneutstyr og arbeidsklær.

- Vi bør sikte på å samle 100 medlemsbedrifter i organisasjonen, ikke minst å få flere bedrifter fra Norge, sier Aune.

Han mener en nøkkel til vekst i NSA er å spre kunnskap og kompetanse fra bedriftene som allerede er medlemmer.

- Jeg tror veldig på å skape engasjement rundt våre saker og at vi som bransje tar et felles ansvar for dem, ikke bare tenker på vår egen organisasjon.

- På den måten kan vi utvide kunnskapen for flere. Kompetanse og rett opplæring er nøkkelpunkter, fremholder Aune.

NSA er bransjeorganisasjonen for produsenter, importører, grossister og forhandlere av personlig verneutstyr.

Siden etableringen i 1978 har organisasjonen vokst til å omfatte 51 medlemmer, som representerer en markedsdekning på drøyt 90% innen personlig verneutstyr.

NSA overvåker utviklingen i bransjen, etablerer samarbeid og gir relevant informasjon til bransjen, myndigheter og organisasjoner.

NSA er i dag en svensk-norsk organisasjon, men Aune har ambisjoner om å utvide samarbeidet med Danmark og Finland.

- En sikker arbeidsplass er en sikker arbeidsplass uansett hvilket land vi befinner oss i.

- Bransjen i Norden samarbeider allerede godt på mange plan, så det vil være helt naturlig for NSA å se til Finland og Danmark for nye medlemmer, understreker Aune.

Han legger til: - Vi ønsker å ta et større ansvar for at flere får det bedre på jobb, færre blir skadet og forhindre alvorlige ulykker.