Knut Løken kjenner Linstow godt etter 13 år, men er ydmyk for oppgaven han står overfor. Foto: Linstow
Sist oppdatert: 04-09-2023 Pressemelding

Knut Løken blir ny administrerende direktør i Linstow

Per Mortensen går av som administrerende direktør ved årsskiftet og viseadministrerende direktør, Knut Løken, rykker opp.

Per Mortensen trer til side etter 14 år som leder i Linstow etter å ha fylt 67 år. Knut Løken, som overtar stafettpinnen, har vært ansatt i selskapet siden 2010 med ansvar for investeringer og forretningsutvikling.

Han har hele veien vært en del av ledergruppen og hatt en sentral rolle i konsernets utvikling. I 2020 fikk han tittelen viseadministrerende direktør.

- Vi er svært fornøyde med den jobben Per Mortensen har utført i disse 14 årene. Fra 2009 og frem til i dag har selskapet tredoblet sin portefølje som i dag utgjør totalt 550 000 kvadratmeter i tillegg til et fremtidig utviklingspotensial på nærmere 800 000 kvadratmeter.

- Under hans ledelse har Linstow bygget opp den norske porteføljen slik at den nå utgjør 50% av selskapets totale portefølje.

- Dette er gjort parallelt med at Linstow har fortsatt å styrke sin posisjon i Baltikum. I dag er selskapet en ledende byutvikler med en rekke profilerte prosjekter.

- I tillegg har Linstow tatt en tydelig posisjon innen helserelatert eiendom og helsefremmende stedsutvikling.

- Knut Løken har vært en sentral medspiller i dette arbeidet, og vi er trygge på at han er den rette til å løfte Linstow videre, sier styreleder Sigurd Thorvildsen.

- Dette har uten tvil vært den beste jobben i min karriere, og jeg er stolt av det organisasjonen har fått til. Vi har utviklet steder som er en viktig del av hverdagen for svært mange mennesker.

- Nå har vi flere prosjekter på gang enn noensinne, deriblant Oslos mest spennende byutviklingsprosjekt – Adamstuen.

- Jeg gleder meg til å følge realiseringen av disse prosjektene fra sidelinjen etter nyttår, i visshet om at Knut er den rette til å lede dette, sier Mortensen.

Knut Løken kjenner Linstow godt etter 13 år, men er ydmyk for oppgaven han står overfor.

- Jeg vil takke for tilliten, og er jeg glad for at jeg har fått anledning jobbe side om side med Per gjennom mange år. Linstow er i meget god fart, og har alle muligheter fremover.

- Min oppgave blir å videreutvikle selskapet sammen med fantastiske kollegaer for å realisere de ambisjonene som er lagt for videre bærekraftig vekst, sier Løken.