Nordbolig satser på øko+ i Moelv
Målet er at boligene også skal gjøre det mulig å redusere utslipp fra livsstilen vår. Livet og livsgleden finner familien i eget hjem og nabolag, hver dag. Vi ønsker å bygge nabolag tilrettelagt for gode relasjoner med delingsløsninger, hagebruk, lokal gjenvinning og flere felles møteplasser. Ill: Asplan Viak Hamar, v/Julie Grindborg og Simen Stori.
Sist oppdatert: 17-02-2021

Nordbolig satser på øko+ i Moelv

Se for deg et sentrumsnært boligområde i et hyggelig parkanlegg med turstier langs Moelva. Et hyggelig nabolag som legger stor vekt på fellesskap, delingsløsninger samt gode vekstvilkår for spiselige planter og vekster. Samtidig skal det bli et bra område for eksisterende bebyggelse. Det skal Nordbolig skape i Moelv.

Godt samarbeid
– Gjennom et godt samarbeid med grunneiere, Ringsaker kommune samt Asplan Viak, har vi startet et planarbeid som etterhvert kan bebygges med flere hundre leiligheter, sier Terje Hubred i Nordbolig, i en melding. 

– Vi har fått positive signaler fra myndighetene gjennom første høringsrunde. Nabolaget har fått god informasjon om planene, og er engasjert. Arbeidet videre skal sikre et trygt bomiljø, også for eksisterende bebyggelse.

Nordbolig satser på øko+ i Moelv
Sammen med blant anne Ringsaker komune planlegger Nordbolig et sentrumsnært boligområde i et hyggelig parkanlegg med turstier langs Moelva. Ill: Asplan Viak Hamar, v/Julie Grindborg og Simen Stori

Vegen videre
I skrivende stund vurderer kommunen å utvide planområdet som kan gi en enda bedre utvikling av Moelv sentrum langs elva. Planarbeidet vil åpne for utvikling også for kultur, idrett og skole.

Øko+ satsing
– Vi vil forankre utviklingen av prosjektet i vår øko+ satsing med fokus på gode nabolag med bærekraftig byggemetode, boform og utomhusarealer tilrettelagt for gode vilkår også for både blomster, bier og trær, avslutter Hubred.

Hva er Øko+
Målet er at boligene også skal gjøre det mulig å redusere utslipp fra livsstilen vår. Livet og livsgleden finner familien i eget hjem og nabolag, hver dag. Vi ønsker å bygge nabolag tilrettelagt for gode relasjoner med delingsløsninger, hagebruk, lokal gjenvinning og flere felles møteplasser.

Boligene skal oppføres i naturlige materialer med minimalt utslipp i hele husets livsløp, fra planlegging til rivning. Husene vil ha et sunt og naturlig innemiljø. For å sikre at energiforsyningen blir ren og fornybar utstyres boligene med egne energikilder, slik som solceller, jordvarme, bergvarme eller fjernvarme. Målet er å skape plusshus, boliger som lagrer CO2 og skaper et overskudd av ren energi.