- Det burde egentlig vært en «no-brainer» at borettslag og sameier hadde samme regler som eneboliger og rekkehus, så vi forstår ikke hvorfor det har tatt så lang tid, sier Bård Folke Fredriksen ​​​i NBBL. Foto: NBBL
Sist oppdatert: 22-02-2023 Pressemelding 

Burde vært en «no-brainer»

Regjeringen innfører en forskrift som sikrer at borettslag og sameier kan produsere strøm fra solceller på eget bygg uten å betale nettleie og elvgift, slik det er for eneboliger og rekkehus i dag.

Effektgrensen på anlegg som kan dele strøm innenfor en og samme eiendom økes fra 500 kW til 1000 kW, og det blir mulighet til å selge overskuddsstrøm ut på nettet

Forskriften vil minske forskjellsbehandlingen mellom boligtyper
Eier du en enebolig kan du produsere og bruke egenprodusert strøm uten å betale elavgift og nettleie. Slik er det imidlertid ikke for borettslag og sameier med flere strømmålere.  

Dette er en urettferdig forskjellsbehandling som regjeringen nå signaliserer at de vil rydde opp i.

Bård Folke Fredriksen i NRK Nyhetsmorgen 22. februar om regjeringens forskrift for solkraftproduksjon i borettslag og sameier. Foto: Skjermfoto fra NRK Nyhetsmorgen

- NBBL skulle gjerne sett at det både ble en høyere grense enn 1000 kW, men også fritak for nettleie når egenprodusert strøm deles mellom bygninger i et større område enn begrenset til hver enkelt eiendom.

- Jeg har likevel forståelse for at myndighetene har behov for å avgrense en ny ordning når den iverksettes, men håper den utvides når vi vinner erfaringer, sier Bård Folke Fredriksen, adm.dir. i NBBL

Vi trenger fart i det grønne skifte
- Det burde egentlig vært en «no-brainer» at borettslag og sameier hadde samme regler som eneboliger og rekkehus, så vi forstår ikke hvorfor det har tatt så lang tid.

- Så selv om forskriften kunne vært bedre, er det aller viktigste nå at forskriften trer i kraft umiddelbart slik at det lønner seg for vanlige folk i borettslag og sameier å ha solceller på tak.

- Fremtiden er jo at vi produserer egen energi og deler den med hverandre, avslutter Fredriksen.