Link og Consto bygger Stord videregående skole
Stord vidaregåande skule skal legges på det eksisterende skoleplatået på Vabakkjen. Illutrasjon: LINK Arkitektur
Sist oppdatert: 17-11-2021

LINK og Consto vant skoleoppdrag på Stord

Nylig lanserte Vestland fylkeskommune vinneren i oppdraget om nye Stord vidaregåande skule på Vabakkjen. Samlet kontraktsverdi er 300 millioner kroner.

Sammen med Consto AS vant LINK arkitektur pris- og designkonkurransen for Stord videregående skole som omfatter 11 000 kvadratmeter.

Juryen trakk fram de lave bygningsvolumene som svært positivt i løsningsforslaget. Måten teamet har klart å legge til rette for et hjerte i skolen som samler og organiserer basene på en likeverdig måte, var også utslagsgivende.

Samlende konsept
Prosjektet fikk navnet «Joine», der intensjonen er å slå sammen skolen som i dag er lokalisert på to steder, Vabakkjen og Saghaugen.

Den nye skolen skal bygges på Vabakkjen, og byggestart er planlagt til januar 2023. LINK er ansvarlig arkitekt og landskapsarkitekt i prosjektet.

- I vårt arbeid med Stord VGS har den overordnede målsettingen vært å skape en skole der det fysiske læringsmiljøet tilrettelegger for gode relasjoner mellom mennesker og miljø på skolen.

-På samme tid skal skolen fremstå som et samlingssted for nærmiljøet, understreker Bjørn Feltens, arkitekt og prosjektleder fra LINK Arkitektur, i en meldig. 

-Bygget skal likeverdig ta imot alle elevgrupper, vekke interesse og engasjement. Joine nye Stord VGS, skal skape et læringsmiljø med plass til alle!

SmartDok. Alt i en app

I juryrapporten heter det:
«Joine arbeidar med eit konsept der arkitekturen skal vere samlande og fremme likeverd. Anlegget legg seg vakkert og ledig på eksisterande skuleplatå, og byggjer seg fint inn mot omkringliggjande terreng og busetnad. Det står fram som både samlande og open, stram og ledig, enkel og variert»

Den nye skolen skal legges på det eksisterende skoleplatået på Vabakkjen, og vil gli fint inn i det omkringliggende terrenget og nærområdet.

Materialbruken er hovedsakelig i tre, og volumet på den nye skolen blir dempet, med to etasjer og tilpasset naturen rundt.

En tredje etasje vil først komme i 2. byggetrinn, og arealet vil øke fra 11 000 til 18 000 kvadratmeter. Vrimleområde, kantine og bibliotek er plassert ut mot en åpen sentrert skoleplass. Dette blir et indre gårdsrom med trær og beplantning som gir god tilgang på lys til klasserommene.

Miljøprofil
Bærekraft er fundamentalt i hele prosjektet og tre vil være det sentrale byggematerialet. Prosjektet utformes med holistisk tankegang, hvor man tenker miljø i alle aspekter for å belaste miljø og klima så lite som mulig. Hovedgrepene inkluderer en hovedkonstruksjon av minst 90% i tre, fasader i malmfuru og karbonatisert tre.

Videre leveres prosjektet med solcelleanlegg og grønne tak. Målet er å prosjektere, bygge og drifte på en mest mulig miljøvennlig og energieffektiv måte, og det er i prosjektet satt krav om BREEAM excellent.

Erfaring innen skolesektoren
Med bred har erfaring innenfor utdanningsfeltet, er det med stor glede LINK Arkitektur ser fram til å jobbe med nok et skoleprosjekt.

- Det påhviler et stort ansvar å utforme fremtidens undervisningsbygg som både skal gi forutsetning for læring og samtidig ivareta krav til miljømessig og sosial bærekraft.

-Det er med stor glede vi ser fram til å starte på nok et utdanningsprosjekt, sammen med Consto og resten av prosjektgruppen, avslutter Feltens.