Undervisningsopplegget har kommet i stand gjennom utvikling sammen med Krystian Bygg AS der utveksling av ideer mellom pedagogene og byggefirmaet har vært sentrale og opplegget kan endre seg litt underveis. Fra venstre, Hanne Jørgensen og Krystian Szczubelek.Foto: Finn Fosmo
Sist oppdatert: 08-11-2021

I Krystian Bygg AS snakker vi norsk

Med ansatte som for det meste har utenlandsk opprinnelse, satser innehaver Krystian Szczubelek på språkopplæring av sine ansatte, slik at de kan kommunisere med oppdragsgiver og andre på byggeplassen på en bedre måte.

Krystian har for det meste polske ansatte og det norske språket kan være veldig utfordrende.

-Det er viktig for oss å høyne kvaliteten på det vi leverer til kundene. Tillit er veldig viktig for oss og det oppnår vi blant annet gjennom at våre ansatte kan kommunisere på norsk med kundene, sier Krystian Szczubelek.

-Våre ansatte arbeider i team og det er teamlederen som har ansvaret for kontakten med kunden. Da er det viktig at han kan språket, og at det ikke blir rom for misforståelser. Misforståelser er dyrt både for oss og kunden, sier han.

-Det er også veldig viktig for oss at de ansatte får tatt norsk fagbrev etter hvert. Mange av de ansatte har fagbrev fra hjemlandet, men vi satser på at våre ansatte skal være gode fagarbeidere med norske fagbrev. Etter endt norskkurs starter de på fagkurs i regi av Skolert.

-Det er også et kvalitetsstempel, sier Krystian.

Kurset varer i 120 timer og Krystian Bygg AS har kjøpt inn alle bøker og materiell til de ansatte, som allerede er over halvveis i kurset. Etter endt kurs skal de starte på veien mot fagbrev. Krystian merker allerede bedring. Foto: Finn Fosmo

Bedriften øker stadig i omfang etter etableringen i 2013 og teller nå femten ansatte og omsatte i fjor for 16 millioner.

Oppdragene utfører de for det meste i Trondheimsområdet, men også i andre deler av Trøndelag.

-Vi driver mest med rehabilitering. Det står for nesten 80% av oppdragene våre og så kommer nybygg, påbygg og tilbygg i tillegg.

På skolebenken
Inne i klasserommet har åtte av de ansatte tatt plass. Det er en sosial gjeng og praten går lett på morsmålet. Alle kom ti minutter før timen startet for å slå av en prat og bare henge med hverandre før kurset starter.

De er en sammensveiset gjeng som har fått profilklær med firmalogoen på. Det skaper tilhørighet. Kveldens skoletimer ledes av Hanne Jørgensen fra Skolert AS.

-For det meste lærer vi språk i mange varianter. Noe av det er grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter.

-Akkurat nå går det mest i lesing, og skriving i kombinasjon med bransjespråk, forteller hun.

Alt Installasjon AS

Å lære seg dette er viktig for de ansatte i Krystian Bygg AS
-Ja, vi skriver jo faktura med timelister og da er det viktig at de ansatte og kunden forstår hva som er gjort og hva som er skrevet, forklarer Krystian Szczubelek. Så vi må prøve å skrive riktig og god informasjon, det holder ikke å skrive gipsplate, men også hva som er gjort med den, sier han.

Undervisningen skiller seg på den måten litt ut fra vanlig språkopplæring
-Ja, vi underviser jo i grunnleggende ferdigheter i kombinasjon med språk og yrkesnorsk. Kursdeltakernes kunnskap i norsk er variert i fra nybegynnere til de som har veldig gode norskkunnskaper, forteller Hanne Jørgensen.

Læreviljen er det ikke er noe å si på
-Denne gjengen er helt ekstrem. De er i godt humør og er veldig lærevillig. Som oppdragsgiver har Krystian vært en god samarbeidspartner med gode innspill om hvordan det skal være, hva som er bra for de ansatte og så videre.

-Vi vet jo at voksne elever ikke er interessert om det bare blir selvfølgeligheter. Den kunnskapen vi formidler må være relevant å gi mening for kursdeltakerne.

-Det skal stemme med den hverdagen de er i, da blir det best læring, sier hun.

-Det er veldig spennende å jobbe på denne måten med å kombinere språkopplæring med faguttrykk.

-Vi har flere lærere som har både innsikt og kunnskap om bransjen og sammen med bedriftseier har vi hatt god dialog og laget et opplegg som ser ut til å fungere, sier Hanne Jørgensen.

Undervisningsopplegget har kommet i stand gjennom utvikling sammen med Krystian Bygg AS der utveksling av ideer mellom pedagogene og byggefirmaet har vært sentrale og opplegget kan endre seg litt underveis.

-Jeg hører jo hva gutta snakker om, og når undervisningen kan bli litt for vanskelig, prater jeg med Hanne slik at vi kan tilpasse undervisningsopplegget for å få guttene motiverte igjen, sier Krystian.

-Grammatikk kan være kjedelig så da er det viktig å gjøre det spennende og gjenkjennbart. Det greier Skolert på en god måte, slik at det blir interessant å lære seg språk, sier han.

Klar forbedring
Kurset varer i 120 timer og Krystian Bygg AS har kjøpt inn alle bøker og materiell til de ansatte, som allerede er over halvveis i kurset. Etter endt kurs skal de starte på veien mot fagbrev. Krystian merker allerede bedring.

-Jeg ser stor endring. Noen har startet helt på null med enkle ord og setninger som «jeg er» og så videre. Nå kan vi snakke sammen på norsk om hva vi gjør på jobb om hvilke verktøy og materialer vi bruker.

Krystian forteller at han er fornøyd med opplegget Skolert leverer
-Alle prosjekter vi jobber med er på norsk. Alle tegninger og all kommunikasjon med prosjektleder og kunde og samarbeidspartnere foregår på norsk.

Vi gjennomfører mange kurs ute i bedriftene, i tillegg til at vi har kurs i våre egne lokaler. Hanne Jørgensen, avdelingsleder på Skolert sitt kontor i Trondheim. Foto: Finn Fosmo

-Alle prosjekt har en messenger gruppe hvor all kommunikasjon foregår på norsk, så språket er viktig, sier Krystian.

-For Krystian Bygg AS er språkkunnskapene til de ansatte viktig. Det er noen kunder som skylder på misforståelser, det vil de unngå med å ha kunnskap om språk, faguttrykk og så videre.

-Dette handler for oss om å levere kvalitet til våre kunder ikke bare på byggfaget, men også kommunikasjon underveis.

Hanne Jørgensen i Skolert er også full av lovord om sine elever og deres bedriftsleder
-Krystian er full av gode ideer og verdifulle innspill, det er jo veldig viktig at bedriftslederne også engasjerer seg når vi skal lage et opplegg som skal fungere, sier hun.

Tilbyr kurs i hele landet
Skolert er godkjent tilbyder av Kompetansepluss kurs, som er en tilskuddsordning for bedrifter med ansatte som har et opplæringsbehov. Ordningen forvaltes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

-Vi oppfordrer alle bedrifter som har ansatte med et opplæringsbehov om å ta kontakt med oss. Kursene tilpasser vi til arbeidsplassen og deltakerne ut i fra ønsker og behov, sier Hanne Jørgensen

-Når pandemien satte en stopper for undervisningen i fjor, ble mange av kursene flyttet til digitale flater. Dette fikk vi etter hvert god erfaring med, og kan nå tilby kurs i hele landet digitalt.

-Vi har kontor og undervisningslokaler både i Trondheim og på Røros og tilbyr for det meste kurs i Trøndelag. Vi gjennomfører mange kurs ute i bedriftene, i tillegg til at vi har kurs i våre egne lokaler, avslutter Hanne Jørgensen, som er avdelingsleder på Skolert sitt kontor i Trondheim.

Port Innlandet - Volmax Hamar