F.v.: Påtroppende distriktsleder Thor Småbrekke, direktør Ingmar Austevoll i Bygg Vest og avtroppende distriktsleder Erlend Bygnes i Veidekke Bygg Bergen. Foto: Veidekke 
Sist oppdatert: 01-03-2023 Pressemelding 

Lederskifte i Veidekke Bygg Bergen

Thor Småbrekke tar 1. mars over som distriktsleder for Veidekke Bygg Bergen etter Erlend Bygnes.

Småbrekke har vært sentral i oppbyggingen av Constructa Entreprenør, og overtar nå ansvaret i Bergen etter at Veidekkes oppkjøp av Constructa ble formalisert i november 2022. Erlend Bygnes fortsetter i Veidekke i en ny rolle.

- Jeg er veldig fornøyd med at både Thor og Erlend får nye og spennende roller i Veidekke Bygg Bergen.

- Erlend har vært tydelig på at han, etter 30 år i ulike lederposisjoner i Veidekke i Bergen, har lyst til å jobbe mer operativt med kunder og prosjektutvikling hvor han tidligere også har lang erfaring. Samtidig får vi en svært erfaren og solid leder i Thor som ny distrikts­leder, sier direktør i Veidekke Bygg Vest, Ingmar Austevoll.

Veidekke gjennomførte kjøpet av Constructa i november 2022, og selskapene utfyller hverandre på flere områder.

Nå utvides tilbudet til kunder og samarbeidspartnere som en større enhet med økt kompetanse og gjennomføringsevne

TKC Prosjekt

Ny ledelse er satt og det jobbes videre med en fusjon av selskapene innen sommeren 2023.

- Det er en stor glede å kunne overta denne rollen fra Erlend, og jeg ser virkelig frem til å jobbe sammen med de dyktige og kompetente folka vi har.

-Vi vet at når vi nå samler Constructa og Veidekke under Veidekke-navnet, så vil vi øke konkurransekraften og attraktiviteten for kunder, samarbeidspartnere og ansatte, sier ny distriktsleder i Veidekke Bygg Bergen, Thor Småbrekke.

Veidekke Bygg Bergen vil ha rundt 350 ansatte med en årlig omsetning på rundt 1,8 milliarder kroner. Egenproduksjon og satsing på egne fagarbeidere står sterkt i begge selskaper, og i underkant av 200 av de ansatte er egne fagarbeidere.

- Det er et riktig tidspunkt for meg å gå tilbake til å jobbe med kunder og prosjektutvikling. Jeg har hatt en utrolig spennende tid som leder av en fantastisk organisasjon med flotte og kunnskapsrike folk.

- Jeg overrekker nå stafettpinnen med glede til en erfaren leder som Thor, som jeg er helt sikker på vil gjøre Veidekke Bygg Bergen til en enda sterkere og mer attraktiv enhet, sier Erlend Bygnes.