Insenti leder nytt prestisjebygg for Aspelin Ramm
– Vi har vært, og er engasjert i flere av Aspelin Ramm sine prosjekter. At de velger oss på nytt tolker jeg som et tegn på at de er fornøyd med våre leveranser. Dette er et svært spennende prosjekt som vi er stolte av å være med på, sier Bjørn Grepperud, adm. direktør i Insenti AS. Foto: Tove Lauluten
Sist oppdatert: 05-05-2021

Nytt prestisjeprosjekt for Insenti

Aspelin Ramm har valgt Insenti som prosjektleder for gjennomføring av Bilias nye senter i Hans Møller Gasmanns på Vollebekk. Prosjektet har fått rammetillatelse og byggestart er nå til sommeren, med mål om ferdigstillelse i fjerde kvartal 2023.

Prosjektet er godt i gang etter at Insenti har gjennomført forprosjektet for Aspelin Ramm, med blant annet planlegging av tomt og bygg, og inngåelse av leiekontrakt med Bilia heter det i en pressemelding. 

– Vi har vært, og er engasjert i flere av Aspelin Ramm sine prosjekter. At de velger oss på nytt tolker jeg som et tegn på at de er fornøyd med våre leveranser. Prosjektet skal bygges med Insentimodellen, utviklet for gjennomføring av store prosjekter i byggherrestyrte delentrepriser.

Dette er et svært spennende prosjekt som vi er stolte av å være med på, sier Bjørn Grepperud, adm. direktør i Insenti AS.

Insenti leder nytt prestisjebygg for Aspelin Ramm
– God prosjektledelse er avgjørende i større prosjekter som dette. Videre velger vi en entreprisemodell som gir oss fleksibilitet, forutsigbarhet og kontroll for å sikre at vi raskest og best mulig kommer i mål, sier Gunnar Bøyum, adm. direktør i Aspelin Ramm. Foto: Finn Ståle

Blir BREEAM Excellent
Det nye Bilia-bygget blir liggende sentralt plassert på nordsiden av Østre Aker vei, med gangavstand til Vollebekk T-banestasjon. Bygget blir på fem etasjer, hvor kun to av etasjene vil være synlig over terrenget.

Fasaden skal preges av glass, og inn kommer Bilia med salgsavdeling, verksted, vaskehall og kontorer.

Eksisterende grøntarealer bevares og det legges til rette for nye grøntarealer og naturmangfold som et miljøtiltak i tråd med BREEAM-sertifiseringen. Tette deler og volumer av fasadene vil bestå av klimavegger med bindingsverk i tre og mineralull i hulrom.

Insenti leder nytt prestisjebygg for Aspelin Ramm
Det nye Bilia-bygget blir liggende sentralt plassert på nordsiden av Østre Aker vei, med gangavstand til Vollebekk T-banestasjon. Bygget blir på fem etasjer, hvor kun to av etasjene vil være synlig over terrenget. Ill: 3destate 

Bygningsmaterialet mot terreng og grunn vil være betong, hvor det i størst mulig grad brukes lavkarbonbetong grunnet miljøpåvirkning og krav i BREEAM-klassifiseringen.

– Miljøaspektet preger alle prosjekter vi er med i, og vi begynner å bli gode på dette. I Bilia-prosjektet har vi det overordnede ansvaret som byggherrens representant, men vi opplever også at vi hentes inn kun på miljø og SHA. Det er et positivt og økende miljøfokus i bransjen, avslutter Bjørn Grepperud.

Insenti:
Insenti er en ledende aktør innen prosjektledelse for bygg-, eiendom- og samferdselsprosjekter i Osloregionen. Selskapet har 70 medarbeidere og omsatte i 2020 for 650 MNOK, og hadde et resultat før skatt på 43 MNOK. I 2021 etablerte Insenti en egen avdeling i Drammen.