Kalkulo AS, som har vært Statsbyggs samarbeidspartner i prosjektet, er veldig positive til at Statsbygg tar ansvar og støtter denne typen utviklingstiltak. Foto: Statsbygg
Sist oppdatert: 28-03-2023 Pressemelding

Kunstig intelligens på tak og fasader

I et nytt utviklingsprosjekt har Statsbygg testet om inspeksjoner av tak og fasader kan effektiviseres med droner, bildegjenkjenning og kunstig intelligens? Svaret er ja!

I alt forvalter Statsbygg 2300 bygg i Norge og i utlandet. De seneste tre årene er droner brukt som supplement under visuelle inspeksjoner på ytre fasader og tak, men til nå har dronebildene blitt inspisert manuelt.

– En algoritme som analyserer bilder av tak og fasader kan så å si umiddelbart levere en ferdig tilsynsrapport til driftslederen.

– Vår hypotese var at kunstig intelligens både kunne bidra til å redusere kostnadene og en sikrere arbeidsprosess for vårt driftsarbeid, samt heve kvaliteten i utarbeidelse av tilstandsrapporter, sier Jens Christian Andersen, som var fagansvarlig for drift og vedlikehold i utviklingsprosjektet Statsbygg gjennomførte fra november til februar.

Her ble hypotesen testet i samarbeid med Kalkulo AS, også kjent som Bluware i markedet. Og svarene ved utviklingsprosjektets slutt er positive.

Con Form - Best på råbygg

– Vi ser at teknologien er moden, men at det fortsatt er mye jobb med å definere hva skader på bygg er. For at teknologien skal kunne automatiseres, må vi tydeliggjøre dette for maskinene.

– For eksempel: Er en skade én centimeter eller 10 centimeter? Slike forhold må systemet klare å beskrive. Derfor er det behov for å utarbeide en database og standard for byggskader, sier Andersen.

Har du en innovasjonsidé?
Statsbygg lanserte nylig ByggBOKS – en finansieringsplattform som vil bidra til at Statsbygg raskt kan innovere sammen med bransjen og identifisere de store utfordringene byggenæringen står overfor.

Dette utviklingsprosjektet om automatisk skadedeteksjon er et godt eksempel på et typisk ByggBOKS-initiativ.

Vi oppfordrer alle aktører i bransjen til å spille inn gode ideer til ByggBOKS-initiativer på byggboks@statsbygg.no

Bølgeblikk Arkitekter | Edvardsløkka omsorgssenter

Statsbygg bidrar til utvikling i bransjen

Direktør for IT og utvikling i Statsbygg, Cathrine Mørch, er godt fornøyd med resultatet av utviklingsprosjekt.

– Statsbygg har en ambisjon om å bidra til utvikling av bransjen, og det har vi gjort gjennom å bevise et konsept som fungerer. Nå blir det opp til aktørene som skal levere løsninger til markedet å drive den videre utviklingen og kommersialiseringen, sier Mørch.

Kalkulo AS, som har vært Statsbyggs samarbeidspartner i prosjektet, er veldig positive til at Statsbygg tar ansvar og støtter denne typen utviklingstiltak.

– Dette prosjektet kunne ikke vært gjennomført uten Statsbygg sin data, kompetanse og investeringsvilje. Gjennom dette utviklingsprosjektet har vi kunnet teste kunstig intelligens og teknologi for droneinspeksjon.

– Ved å utnytte vår spisskompetanse, teknologi og erfaring fra energisektoren og seismikk i en bygg- og eiendomskontekst, er vi nå et viktig skritt nærmere å ha en løsning vi kan ta til markedet, sier Lyudmyla Vynnytska, oppdragsleder for Kalkulo.