krever nasjonale innkjøpsregler: Vil holde «useriøse» aktører ute
– Der har vi sett mange useriøse som har vunnet anbud, sier LO-lederen om byggebransjen. Vi har vedtatt en uttalelse og i det ligger det føringer for en nasjonal modell for offentlige innkjøp, forteller den ferske LO-lederen Peggy Hessen Følsvik. Foto: Terje Pedersen
Sist oppdatert: 14-05-2021

Krever nasjonale innkjøpsregler for å holde «useriøse» aktører ute

Den ferske LO-lederen sier til E24 at staten må lære av det mange kommuner og fylker har gjort: Innføre krav om at man kun kjøper inn fra seriøse aktører. Det mener hun er særlig viktig for byggebransjen og hennes «egen bransje», luftfarten.

– Vi har vedtatt en uttalelse og i det ligger det føringer for en nasjonal modell for offentlige innkjøp, forteller den ferske LO-lederen Peggy Hessen Følsvik til E24.

LO går nemlig inn for at man nasjonalt skal innføre regler som sikrer at det offentlige stiller krav i sine innkjøp som sikrer at useriøse aktører ikke slipper til.

Slike regler kan gi store ringvirkninger siden det offentlige kjøper inn for rundt 520 milliarder kroner årlig, ifølge tall fra regjeringen.

– Jonas sier at han ønsker å få en slik nasjonal modell som skal gjelde alle offentlige innkjøp. Det synes vi er fint, fortsetter hun, med referanse til Arbeiderpartiet-leder Jonas Gahr Støre.

LO-lederen mener forslaget vil gagne en rekke bransjer, men trekker særlig frem luftfarten og byggebransjen.

BLIKKENSLAGER ERLING JOHNSEN AS

– Der har vi sett mange useriøse som har vunnet anbud, sier LO-lederen om byggebransjen.

– Hvordan skal dette fungere?

– Det er frivillig å organisere seg og det må ikke nødvendigvis være tariffavtale, men det må være ryddige arbeidsvilkår og adgangen til å organisere seg må være et krav, sier Følsvik.

– Det sier ILO-konvensjonen, som er selve grunnlaget for et seriøst og organisert arbeidsliv. Selskapene må kunne vise til at de følger disse spillereglene, fortsetter hun.

Regjeringen vurderer grep
Statssekretær Lars Andreas Lunde i Nærings- og fiskeridepartementet peker på at regjeringen i februar la frem en revidert strategi mot arbeidslivskriminalitet

– Offentlige innkjøp er et viktig tema i strategien, og ett av tiltakene er å vurdere behovet og mulighetene for felles anbefalinger om seriøsitetskrav innen offentlige innkjøp, sier Lunde i en kommentar til E24.

– Det er flere positive erfaringer med strenge seriøsitetskrav. Det bidrar til å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, fortsetter han.

Statssekretæren er imidlertid opptatt av at man må finne en riktig balanse.

Ikke bare må regler som innføres vurderes opp mot Norges EØS-forpliktelser, men det er også andre hensyn å ta, påpeker han:

– For strenge eller ubalanserte krav kan imidlertid ramme leverandører på utilsiktede måter og begrense konkurransen. Leverandører som driver lovlig kan i praksis bli ekskludert fordi de ikke har den størrelse eller kapasitet som trengs for å oppfylle alle kravene som stilles, sier Lunde.

KB Arkitekter Sandefjord

Dette vedtok LO
For en uke siden vedtok LOs representantskap en lengre uttalelse der et av punktene går på offentlige innkjøp. Der krever LO grep:

«Det offentlige anskaffer for over 500 milliarder årlig og må gå foran med et godt eksempel. Vi må ansvarliggjøre innkjøperne. Regionale anskaffelsesmodeller som Skien-, Oslo- og Viken-modellen setter tydelige og virkningsfulle krav. Vi trenger en nasjonal modell med det beste fra disse modellene. Lista må ligge høyt i hele landet.»

Finnes allerede i flere kommuner
LO-lederen peker på at en innkjøpsmodell der det settes krav til arbeidsvilkår og andre faktorer allerede er etablert i Oslo, Skien og flere områder Viken med «rødgrønt styre».

– De er utarbeidet i nært samarbeid med fagforeninger lokalt, og det gjelder jo særlig byggebransjen.

– Hvordan skal man faktisk skille mellom de seriøse og de useriøse?

– I modellene som allerede er i bruk er det ulike former for krav. Det handler blant annet om at man må ha et visst antall lærlinger, at man ikke har for mange ledd i kontraktkjeden, at man ikke har brutt lover og at man ikke har uoppgjort skatt, sier LO-lederen.

Hun legger til at krav om faste ansettelser også er et viktig kriterium.

– Hvor effektivt har disse ordningene vært?

– De har vært veldig effektive. Ikke bare har de medvirket til å få mer seriøse firma, men man har også fått opp antall lærlinger, sier LO-lederen og fortsetter:

– Det som kanskje er aller mest gledelig er at vi ser at antallet søknader til yrkesfag har gått opp i de aktuelle kommunene. Jeg tror det er fordi de unge ser at de har trygge og gode jobber å gå til.

– Får dere støtte fra arbeidsgiversiden til dette?

– Ja, absolutt. Det har vært frustrerende for noen aktører at det er ulike regler i de ulike kommunene, men her mener jeg man kan finne frem til gode praktiske løsninger, sier LO-lederen.